jamk.fi
3.5.2017

Valtionhallinnon viranomaiset harjoittelevat kyberosaamista Jyväskylässä 8.-11.5.2017

Puolustusministeriö ja Turvallisuuskomitea järjestävät yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituuttiin kuuluvan kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksen (JYVSECTEC) kanssa Kansallisen kyberturvallisuusharjoituksen (KYHA17) 8-11.5.2017. Harjoitus järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin tiloissa.

Harjoituksen tavoitteena on turvallisuusviranomaisten ja turvallisuusverkkopalveluiden tuottajaorganisaatioiden välisen yhteistoiminnan harjoitteleminen kyberpoikkeamissa. Harjoituksessa todennetaan osallistujaorganisaatioiden kybersuorituskyky ja varmistetaan sen edelleen kehittyminen.

 

Järjestyksessään viides kansallinen kyberharjoitus on osa Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman mukaista harjoitustoimintaa. Harjoitukseen osallistuu yli 100 valtionhallinnon viranomaista. Harjoituksen johtaa puolustusministeriö yhteistyössä Turvallisuuskomitean kanssa. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Harjoituksen teknisenä toimintaympäristönä käytetään JYVSECTEC:n RGCE-ympäristöä, joka on puolustusministeriön valitsema kansallinen Cyber Range -ympäristö kansainvälisessä kyberharjoitusyhteistyössä. RGCE- ympäristön päämäärätietoisen kehitystyön tuloksena on saavutettu ominaisuuksiltaan kansainvälisestikin merkittävä tekninen kyberharjoitusympäristö.

 

Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma 2017-2020 on julkaistu Turvallisuuskomitean verkkosivuilla.

 

 Lue lisää: Puolustusministeriön tiedote 3.5.2017

 

Lisätietoja:

Terho Rintanen, asiantuntija, 040 6765 923, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti

Avainsanat

Jaa

Takaisin