jamk.fi
30.3.2017

Kuntoutuksen kokonaisuudistus haastaa koulutuskentän

Kuntoutusjärjestelmä uudistuu käynnissä olevan sosiaali- ja terveysalan uudistuksen rinnalla. Muutoksella pyritään parantamaan kuntoutuspalvelujen saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on kuntoutujan eheä hoitoketju ja kuntoutusprosessi, jossa otetaan huomioon erityisesti ennaltaehkäisy ja eri ammattiryhmien saumaton yhteistyö.

Kuntoutus tuodaan osaksi asiakkaan jokapäiväistä elämää ja arjen toimintoja. Tämä edellyttää monialaisen yhteistyön lisäksi kuntoutuspalvelujen tuotteistusosaamista ja asiantuntijoiden ammatti-identiteetin uudelleentarkastelua. Asiakas nähdään aktiivisena toimijana kuntoutusprosessissa ja kantamassa vastuuta omasta kuntoutumisestaan.

Uudet YAMK-opinnot antavat valmiuksia ennakoida ja osallistua kuntoutuksen kokonaisuudistukseen.

– Opintojen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneiden moniasiantuntijuuteen perustuvaa osaamista kuntoutusprosesseissa. Asiakkaalle pyritään löytämään juuri hänen arkeensa ja elämäntilanteeseensa sopivat kuntoutusmenetelmät, yliopettaja Sanna Sihvonen JAMKista kertoo.

– Opinnoissa painottuu erityisesti kuntoutuksen toimintamallien kehittäminen opiskelijoiden omissa organisaatioissa ja työverkostoissa, Sihvonen jatkaa.

Jyväskylä tarjoaa monipuolisen ympäristön kuntoutusosaamisen kehittämiselle. JAMK toimii yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja kehittää alan koulutusta sekä edistää yhteistyötä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Osaamiskeskittymä tukee lisäksi valtakunnallisen sote-uudistuksen ja kuntoutuksen kokonaisuudistuksen toteuttamista.

Monialaisen kuntoutuksen ylempään AMK-koulukseen haetaan kevään yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy 5.4. klo 15.

Lue lisää.

Lisätietoja:
Sanna Sihvonen, yliopettaja, 040 727 4085, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Mirja Immonen, koulutuspäällikkö, 040 547 8949, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Takaisin