jamk.fi
30.3.2017

JAMK kouluttaa sairaanhoitajia Etelä-Pohjanmaalle lääkkeenmääräämisen tehtäviin

Seinäjoella ensimmäistä kertaa toteutettu sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus on päättynyt ja yksitoista hoitajaa saa todistuksensa Seinäjoen keskussairaalassa huomenna perjantaina 31.3. Valmistuvat sairaanhoitajat työskentelevät perusterveydenhuollon yksiköissä. Koulutuksen toteuttamisesta on vastannut Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Rajatun lääkkeenmääräämisen oikeuden omaavia sairaanhoitajia on Suomessa tällä hetkellä 263. JAMKista valmistuneita on viiden vuoden ajalta yhteensä 124 henkilöä.

– Seinäjoella syksyllä 2015 alkanut koulutus tuottaa 13 osaajaa lisää. Tänä keväänä ovat valmistuneet myös ryhmät Lahdesta ja Jyväskylästä, JAMKin asiantuntuntija Johanna Heikkilä sanoo. Etelä-Pohjanmaalla on ennen tätä koulutusryhmää ollut vain yhdeksän erikoispätevyyden omaavaa hoitajaa.  

– Lääkkeenmääräämiskoulutuksen suorittaneilla henkilöillä on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä terveyskeskuksessa hoitamalleen potilaalle, Heikkilä jatkaa.

Koulutuskokonaisuus on 45 opintopisteen laajuinen. Teoriaopintojen lisäksi opintoihin kuuluu käytännön harjoittelu omassa terveyskeskuksessa lääkärin ohjauksessa. Itä-Suomen yliopisto vastaa koulutuksessa edellytetyistä farmakologian ja reseptiopin opinnoista.

Tarve koulutuksen järjestämiseen Etelä-Pohjanmaalla on perustunut keskussairaalan päivystyksen ja alueen terveyskeskusten kiire- ja päivystysvastaanottotyön kehittämistarpeisiin.

– Koko alueen hoitotyön johtajilla on ollut yhteinen näkemys siitä, että sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen laajentaminen on välttämätöntä sekä lääkäripulan että lääkäreiden työpanoksen tehokkaamman kohdentamisen takia. Hoitajavastaanoton on todettu olevan myös kustannustehokas ja sen on huomattu lisäävän potilasturvallisuutta, ylihoitaja Päivi Leikkola Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä toteaa.

STM:n selvitysten mukaan potilaiden kokemukset sairaanhoitajien vastaanottotoiminnasta ovat olleet myönteisiä. Potilaista valtaosa luotti lääkkeitä määräävän sairaanhoitajan ammattitaitoon, eikä kokenut tarpeelliseksi käydä lääkärin vastaanotolla. Myös useat kansainväliset tutkimukset osoittavat sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisestä olevan hyviä kokemuksia. Sairaanhoitajien laajennetun tehtäväkentän avulla pystytään mm. vastaamaan nopeammin ja joustavammin hoidon lisääntyneeseen tarpeeseen perusterveydenhuollossa.

Suomessa sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan lähtökohtana on ollut terveydenhuollon eri ammattiryhmien työnjaon ja yhteistyön kehittäminen. Työnjaon kehittämistä on tuettu lakimuutoksilla. Suomen ohella myös mm. Ruotsissa, Hollannissa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa on sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen laillistettu. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiselle on kuitenkin asetettu joitakin rajoituksia, jotka vaihtelevat maittain. Suomessa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeutta on tarkasti rajattu. Yhdenvertaiset oikeudet lääkäreiden kanssa lääkkeiden määräämiseen on vain Iso-Britanniassa. Rajattunakin oikeutena sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeus järkevöittää ammattiryhmien tehtäväjakoa ja tuo lisää kustannustehokkuutta terveydenhuoltoon, jota myös tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on peräänkuulutettu.

Lue lisää ja hae mukaan koulutukseen!

Lisätietoja:
Hannele Tyrväinen, lehtori, 0400 976 749, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö 
Päivi Leikkola, ylihoitaja, 044 415 3125, etunimi.sukunimi@epshp.fi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Takaisin