jamk.fi
19.6.2017

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma sai  eurooppalaisen insinöörikoulutuksen EUR-ACE-laatuleiman

JAMKin tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma sai 14.6.2017 eurooppalaisen insinöörikoulutuksen EUR-ACE-laatuleiman Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnissa. Kyseessä on JAMKin kolmas EUR-ACE-leiman saanut ohjelma.


Palautteen mukaan opetus- ja tukihenkilöstö on sitoutunut oppimisen edistämiseen. Ohjelmalla on vahvat yhteydet työelämään, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että ohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat hyvin ajankohtaisia. Korkeatasoiset oppimisympäristöt antavat opiskelijoille mahdollisuuksia käytännön taitojen kehittämiseen, esimerkkinä kybertoimintaympäristö Realistic Global Cyber Environment. Käytännönläheisyyttä lisää myös projektipohjainen oppiminen, joka on käytössä läpi tutkinto-ohjelman.

Akkreditointi on ehdollinen: kansainvälisen arviointiryhmän mukaan opetussuunnitelman kuvauksia pitää parantaa. Kaikkien tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteiden kuvaukset tulee laatia sellaisiksi, että ne kuvaavat osaamisen, jonka opiskelija niillä saavuttaa. Lisäksi opetussuunnitelman kuvauksia tulee kehittää siten, että ne antavat kattavasti tietoa kaikista tutkinto-ohjelmaan kuuluvista opintojaksoista ja muista opintopisteitä tuottavista osuuksista, kuten harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Erityisesti tulisi varmistaa, että opetussuunnitelmaan on kuvattu kaikkien opintojaksojen osaamistavoitteet, sisällöt, opetusmenetelmät ja osaamisen arviointi.

Asetettujen ehtojen lisäksi arviointiryhmä suosittelee raportissaan, että matematiikan opintoja kehitettäisiin paremmin tieto- ja viestintätekniikan tarpeita vastaaviksi ja että opiskelijat otettaisiin vahvemmin mukaan opetussuunnitelman kehittämiseen.

Jos tutkinto-ohjelma täyttää akkreditoinnille asetetut ehdot vuoden 2017 loppuun mennessä, ovat akkreditointi ja siihen liittyvä EUR-ACE-laatuleima voimassa kuusi vuotta 14. kesäkuuta 2023 asti.

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on eurooppalaiseen EUR-ACE-laatuleimaan johtava, yhtä tutkinto-ohjelmaa kerrallaan tarkasteleva arviointi. Euroopassa on yhteensä yli 2700 EUR-ACE-leiman saanutta ohjelmaa, joista Suomessa on 15. Akkreditointien tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Akkreditoinnit ovat suomalaisille korkeakouluille vapaaehtoisia.

Lisätietoja:
Touko Apajalahti,  asiantuntija, puh. 029 533 5502, etunimi.sukunimi@karvi.fi, KARVI

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma

Takaisin