22.3.2017

Syventävää osaamista korjausrakentamiseen valtakunnallisella erikoistumiskoulutuksella

Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton ja laaja-alainen yhteistyö ja ammattitaito ovat avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista. JAMKissa koulutus alkaa syksyllä 2018.

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus (30 op) toteutetaan valtakunnallisesti seitsemän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Ensimmäiset ryhmät aloittavat syyskuussa 2017 Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa. Vuonna 2018 aloittavat Jyväskylä, Oulu ja Pori.

Uusi koulutusmuoto

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää pitkäkestoista koulutusta jo työelämässä toimineille henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai saavuttaneet vastaavan osaamisen. Erikoistumiskoulutus on uusi opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittama koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle. Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten, niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista. Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

Koulutus integroituu osallistujan omaan työhön

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus koostuu viidestä moduulista sekä työelämälähtöisestä projektityöstä, joka integroituu osallistujan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutuksen viisi moduulia ovat korjausrakentamisen suunnittelu, korjausrakentamisen toteutuksen hallinta, sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset, rakennusfysiikka korjausrakentamisessa ja kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus.

Erikoistumiskoulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu on 1000 € (alv 0 %).

Tiesitkö, että koulutus on verovähennyskelpoista? Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää oikein laadittua koulutussuunnitelmaa.

JAMKissa järjestettävä korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus tulee hakuun vuoden 2018 keväällä. Ilmoitamme tarkemman ajankohdan myöhemmin. Koulutus alkaa syksyllä 2018.

Lue lisää

 

 

 

Takaisin