jamk.fi
17.2.2017

Ruokaturvan varmistaminen on viisautta

Vuoden 1996 Maailman ruokakokouksen mukaan ruokaturvallisuus tarkoittaa ruoan saatavuutta ja riittävyyttä ja sen hyödyntämistä sekä positiivista ravitsemuksellista vaikutusta ihmisiin. Muun muassa näitä aiheita käsitellään Syömmekö vielä huomenna suomalaista ruokaa?-ruokaturvaseminaarissa tiistaina 21.2.2017 klo 9.00–11.45 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lutakon kampuksella Dynamossa (Piippukatu 2, Jyväskylä).

– Pitkälle globalisoituneena maana Suomi on varsin riippuvainen ulkomaan kaupasta liittyen paitsi raaka-aineisiin myös erityisesti energiaan. Toisaalta ruokaturvaa ja -turvallisuutta uhkaava tilanne voi olla myös maan sisäinen, kuten myrskyn aiheuttama laaja ja pitkittynyt katkos sähkönjakelussa. Viimeaikaiset alueelliset vesikriisitkin ovat muistuttaneet meitä varautumisen ja häiriötilanteista toipumisen merkityksestä, perustelee aiheen tärkeyttä projektipäällikkö Leena Pölkki Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

– Varautumista häiriötilanteisiin onkin syytä tarkastella ja edistää niin koko kansalaisyhteiskunnan kuin yksittäisen kuluttajan näkökulmasta, Pölkki jatkaa.

Näkökulmia kestävään ruokaturvaan ja suomalaiseen maatalouteen tarkastelee Antti Puupponen Jyväskylän yliopistosta ja suomalaista ruokaa kuluttajien näkökulmasta Eeva-Liisa Kivimäki Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisista. Terho Rintanen Jyväskylän ammattikorkeakoululta käsittelee alustuksessaan ruokaketjun kyberturvallisuuden kehittämistä ja Jussi Nikander sekä Mikko Laajalahti Luonnonvarakeskuksesta tarkastelevat ruoan alkutuotannon kyberuhkia. Tilaisuuden avaa kansanedustaja Aila Paloniemi.

– Suomessa ruokaturva on verrattain korkealla tasolla, ja kotimaisella maataloudella on tässä oma merkityksensä. Maatalous on kuitenkin kohdannut viime vuosina monenlaisia vaikeuksia ja haavoittuvuuksia, jonka vuoksi on tärkeää arvioida sen asemaa tulevaisuuden ruokaturvan takaajana. Maatalouden ongelmat liittyvät ennen kaikkea kannattavuuteen, tilojen jatkuvuuteen sukupolvenvaihdosten näkökulmasta sekä isompiin ympäristöllisiin muutoksiin, jotka voivat toteutua ilmastonmuutoksen seurauksena. Tulevaisuudessa entistä keskeisempään asemaan voi nousta lähiruoka ja alueelliset toimintamallit, joiden avulla voidaan hallita paremmin niin tuotannon haavoittuvuuksia kuin ruokaturvaa kokonaisuutena, arvioi tutkijatohtori Antti Puupponen Jyväskylän yliopistosta.

Aiheen työstämistä jatketaan keskustelutilaisuudessa seminaarin jälkeen samassa tilassa klo 13.00–14.30 otsikolla Suomalaista ruokaa myös huomenna - miten se turvataan? Seminaari on maksuton ja se on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille ruokaketjun toimijoille, myös kuluttajille.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio-yhteistyöhanke. Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan!

Lue lisää

Lisätietoja:
Leena Pölkki, projektipäällikkö, 050 401 1894, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoimintayksikkö, Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatiohanke
Antti Puupponen, tutkijatohtori, 040 805 4181, etunimi.sukunimi@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto

Takaisin