jamk.fi
18.9.2017

Pintavesien tila huolestuttaa Saarijärven reitillä: asukkaita houkutellaan talkoisiin

Saarijärven reitille viime vuonna tehdyn kyselytutkimuksen mukaan alueen asukkaat arvioivat pintavesien tilan huonontuneen alueella. Peräti 70 % vastaajista arvioi veden tilan olevan tyydyttävä tai sitä huonompi. Vesistöt merkitsevät asukkaille paljon ja vesien tila on yleinen puheenaihe.

–   Ihmisten huoli on aiheellinen, sillä alueen järvimuodostumista 42 % ja jokimuodostumista 58 % on ekologiselta tilaltaan korkeintaan tyydyttävällä tasolla, toteaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Pekka Riipinen.

–   JAMKissa tehdään syksyn aikana kattava jatkokyselytutkimus Saarijärven reitin asukkaille. Kyselyssä selvitetään ihmisten asenteita pintavesienhoitoa kohtaan sekä heidän halukkuuttaan osallistua vesienhoitotöihin. Osallistuminen voi tapahtua esimerkiksi rahallisesti tai jollain muulla tavoin, kuten talkootyönä.

Kyselyllä kartoitetaan myös asukkaiden mielipide Saarijärven reitille mahdollisesti perustettavasta vesienhoitosäätiöstä. Samalla selviää vesienhoitotöiden taloudellinen arvo: paljonko ollaan valmiita maksamaan vesistöjen paremmasta tilasta.

Kysely postitetaan 2 000:lle satunnaisesti valitulle, Saarijärven reittivesistön alueella vakituisesti asuvalle henkilölle.

Pekka Riipisen opinnäytetyönä toteutettava tutkimus valmistuu loppuvuodesta ja tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään vesienhoidon kehittämisessä.

Tutkimus toteutetaan osana Metsähallituksen koordinoimaa FRESHABIT LIFE IP-hanketta yhteistyössä JAMKin, Suomen ympäristökeskuksen ja Keski-Suomen elinkeino -, liikenne - ja ympäristökeskuksen kanssa.

Lisätietoja:
Pekka Riipinen, opinnäytetyötekijä, agrologiopiskelija, 0400 847 440, g8483@student.jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Takaisin