jamk.fi
20.11.2017

Perhepalveluiden asiakkaille tukea vanhemmuuden ohella työllistymiseen

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) esitti marraskuisten Neuvolapäivien avajaispuheessaan mahdollisuutta yhdistää neuvolapalveluihin pienten lasten äitien työllistymistä tukevia palveluita

SUUNTA-ryhmätoiminta edistää työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien nuorten vanhempien osallisuutta, työ- ja toimintakykyä sekä tukee heitä vanhemman roolissaan. SUUNTA-ryhmätoimintamalli on joustava ja asiakaslähtöinen palvelumalli, joka on helposti sovellettavissa eri sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan organisaatioihin.

Joutsassa, Jyväskylässä, Keuruulla, Pihtiputaalla ja Äänekoskella vanhemmuuden ja työllisyyden tuen integroivaa SUUNTA-toimintamallia on kehitetty jo usean vuoden ajan: Jatkossa  SUUNTA-ryhmätoiminta tulee luontevaksi osaksi ennaltaehkäiseviä perhepalveluita ja perhekeskustoimintaa Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi (KSLAPE)–hankkeen kautta.

Kehittämishankkeen projektipäällikkö Kaisa Malinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta innostaa eri nuorten ja perheiden parissa toimivia palveluntuottajia ottamaan uuden toimintamallin rohkeasti käyttöönsä:

– SUUNTA-ryhmätoiminnan vahvuutena on nuoren vanhemman tilanteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen, sillä toiminta huomioi nuorten vanhempien kokemat arjen haasteet samalla vahvistaen heidän voimavarojaan opiskelu- ja työelämän suunnittelussa ja siihen siirtymisessä.

Tuore julkaisu ”Opas SUUNTA-ryhmän ohjaajalle: Ideoita nuorten vanhempien ryhmätoiminnan ohjaamiseen” avaa tarkemmin ryhmätoiminnan teoreettisia taustoja, rakennetta ja sisältöä sekä muita tärkeitä asioita, joita tulee ottaa huomioon SUUNTA-ryhmiä suunniteltaessa ja ohjatessa.

Nuorten vanhempien Suunta työuralle-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hankekumppaneita ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Nuorten Ystävät Avopalvelut Jyväskylä Oy ja Jyvälän Setlementti ry.

Tutustu oppaaseen SUUNTA-ryhmän ohjaajalle

Lisätietoja:
Kaisa Malinen, projektipäällikkö, 050 360 2104 sekä Johanna Moilanen, yliopettaja, 040 7481093, Aino Alaverdyan, asiantuntija, 050 322 2822, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Tanja Tervanen, kehittäjäsosiaalityöntekijä, 050 365 3096, etunimi.sukunimi@nuortenystavat.fi, Nuorten ystävätTakaisin