jamk.fi
5.9.2017

Musiikkiteknologian monitaituri Andrew Bentley puhuu JAMKissa 8.9.

Tervetuloa suomalaisen musiikkikampuksen PLAY '17-seminaariin, jonka aiheena on pelillisyys ja uudet teknologiat musiikin oppimisessa. Seminaari järjestetään perjantaina 8.9.2017 klo 8.30 –17.00. Hannikaissalissa, Pitkäkatu 18 -22.

Seminaarin pääpuhujia ovat musiikkiteknologian professori Andrew Bentley Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median professori Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta.

Bentley on brittiläinen säveltäjä ja tietokonemusiikin tutkija. Hän on opettanut musiikkiteknologiaa vuodesta 1973 ja ollut mukana perustamassa Britannian ensimmäistä popmusiikin korkeakoulututkintoa 1981. Bentley on tehnyt pitkäjänteistä työtä elektroakustisen musiikin opetuksen ja opetusvälineiden kehittämiseksi ja nostanut niiden tasoa huomattavasti. Mäyrä taas keskittyy puheessaan interaktiivviseen mediaan.

Tapahtumassa lähestytään musiikin pedagogiikan, uuden teknologian sekä pelillisyyden ja pelillistämisen teemoja eri näkökulmista. Nämä aiheet ovat pinnalla suomalaisella musiikkikampuksella: On tavoitteena, että tulevaisuuden opinnoissa käytetään entistä enemmän mobiiliteknologiaa hyödyntäviä pedagogisia menetelmiä. Koulutuksen sisältöjen toteutumista tukee JAMKin ja Jyväskylän ammattiopiston toteuttama ja nyt seminaarin järjestävä Pelillisyys, asiantuntijuus ja yrittäjyys musiikissa (PLAY) -hanke, jonka tavoitteena on ollut nostaa suomalaisen musiikkikampuksen henkilöstön musiikkikasvatusteknologiaan liittyvä pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti korkealle tasolle.  

Jatkossa musiikkia on mahdollista oppia entistä enemmän mobiililaitteilla ja pelien avulla. Kyse voi olla siitä, että musiikkia tehdään teknologian avulla tai siitä, että perinteistä musiikin oppimista tuetaan teknologian sekä pelien ja leikkien avulla.

Seminaarin jälkeen klo 15.00 -17.00 on mahdollista osallistua musiikkikasvatusteknologian ja oppimispelien työpajaan, jossa voi testata musiikin pelillistämiseen ja musiikkiteknologiaan liittyviä sovelluksia asiantuntijoiden johdolla.

Tilaisuus  on osa PLAY-hanketta, jonka päätoteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Jyväskylän ammattiopisto. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

Ohjelma

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Sami Sallinen, projektipäällikkö, 040 351 8350, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, suomalainen musiikkikampus, PLAY-hanke

Takaisin