jamk.fi
31.3.2017

Mikä lähiruoassa koukuttaa? – Aikaansa seuraavassa yrityksessä reiluus ja luotettavuus välittyvät asiakkaalle

Uudessa verkkojulkaisussa yrittäjät kertovat omat tarinansa lähiruoasta ja sosiaalisen pääoman hyödyntämisestä yritystoiminnassa.

”Me tehdään ja toimitaan niin kuin me luvataan. Voidaan puhua kaikenlaisista asioista – sen ei tartte olla vain hyvää vaan kömmähdyksiäkin sattuu”, toteaa yrittäjä Hanni Kumpunen Maatilamatkailu Kumpusesta. Yritys oli yksi kuudestoista toimijasta, jotka osallistuivat juuri päättyneeseen Lyhyet läheiset ketjut – Lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -hankkeeseen.

Lähiruoan suosio on vakiintumassa trendistä pysyväksi ilmiöksi. Kuluttajat haluavat tietää, missä heidän ruokansa kasvaa ja kuka sen kasvattaa. Heille on tärkeää kohdata lähiruokatuottajat, ja he ovat valmiita maksamaan lähellä tuotetusta ruoasta oikeudenmukaisen korvauksen tuottajalle.

Lyhyissä lähiruokaketjuissa vuorovaikutuksella on vahva merkitys. Lähiruoka-asiakkuus antaa hyvää mieltä, hyvää oloa ja elämyksiä. Reiluuden hengessä tuottajaa halutaan vastavuoroisesti tukea. Lähiruoan ydin on siinä, että tuotteen alkuperästä, tuottajasta ja tuotantotavoista tiedetään enemmän kuin tavanomaisesta tuotteesta ketjuliikkeessä. Kumpusenkin mielestä on ”Ilo auttaa asiakasta onnistumaan tilaisuuksissa. Se välittyy, että me ollaan läsnä.”

”Tutkimuksessamme lähiruoka-asiakkaiden verkkokeskusteluissa korostui vahvasti luottamus lähiruokatuottajaan ja -tuotteita kohtaan. Asiakkaat haluavat puhua näistä tuotteista hyvää ja suositella niitä muillekin”, sanoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Leena Pölkki. Hanni Kumpusen sanoin: ” Kun asiakkaat ovat oikeasti ja konkreettisesti kokeneet meidät, se on varmaa ja vahvaa markkinointia. He haluavat kertoa kavereilleen.”

Tuottajan puolella oleva asiakas on valtava voimavara, joka on jatkuvasti ansaittava. Luottamus perustuu asiakkaan omiin kokemuksiin ja uskoon, ettei yrityksillä ole halua menettää tätä luottamusta. Näitä ja muita vinkkejä lähiruokayrittäjän oman sosiaalisen pääoman rakentamiseen on kerätty visuaaliseen verkkojulkaisuun Mikä lähiruoassa koukuttaa? Yritykset ja heidät asiakkaansa kertovat omin sanoin ja videoin omia tarinoitaan ja kokemuksiaan aiheesta. Julkaisu keskittyy yhteisöllisyyteen, vuorovaikutukseen sekä luottamukseen, juuri niihin asioihin, mitä asiakkaat pitivät lähiruokaverkostoissa tärkeinä.

Turun yliopiston koordinoimaa valtakunnallinen hanke toteutettiin yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. Kaksivuotista hanketta rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö, hanketoteuttajat sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

Mikä lähiruoassa koukuttaa? -verkkojulkaisu

Hanni Kumpusen tarina videolla

 

Lisätietoja
Leena Pölkki, projektipäällikkö, 050 401 1894, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoiminatyksikkö

 

 

Takaisin