jamk.fi
9.6.2017

Maatilat hyötyvät yhteishankinnasta

Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan yhteishankintarenkaan kautta tuotantopanoksensa hankkiva 60 hehtaarin kasvinviljelytila säästää vuositasolla hankinnoissaan noin 2000 euroa. Hintaa verrattiin MTK:n talousvaliokunnan teettämään Maatilojen tuotantotarvikkeiden hintatietous-tutkimuksen tuloksiin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Marianne Niinikoski tutki opinnäytetyössään Koskenkylän pienviljelijäyhdistyksen hankintarenkaan toimintaa. Saarijärven Koskenkylän pienviljelijäyhdistyksen yhteishankintarengas on toiminut vuodesta 2003 ja sen toiminta on kasvanut merkittävästi alkuajoista. Tällä hetkellä yhteishankintarenkaaseen kuuluu 120 maatilaa ja sen kautta hankitaan tuotantopanoksia vuosittain jo lähes kahden miljoonan euron arvosta.

– Hankintarenkaan jäsenille tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että maatilayrittäjät hyötyvät yhteishankinnasta sekä taloudellisesti että ajankäytöllisesti. Tiukassa taloustilanteessa maatilayrittäjä saa yhteishankinnan avulla apua niin kustannusten vähentämiseen kuin toiminnan tehostamiseen. Yhteistyö on maatilayrittäjille tärkeää ja se toimii myös henkisenä voimavarana, Niinikoski toteaa.

– Myös markkinointi- ja myyntiyhteistyö kiinnostaa maatilayrittäjiä: sillä saadaan lisää neuvotteluvoimaa ja suoramyynnillä tuotteelle parempi hinta, Niinikoski jatkaa.

Yhteishankintarenkaan toiminnassa mukana olevat maatilayrittäjät ovat tyytyväisiä toimintaan ja yhteistyö nähdään tärkeänä voimavarana. Toiselta maatilayrittäjältä saa neuvoja ja vertaistukea sekä arjen pyörittämisessä, että erikoistilanteissa. Maatilojen työmäärä on suuri erityisesti sesonkiaikoina ja yhteisen työntekijän palkkaaminen kiinnostaisi monia helpottamaan kiirehuippuja.

Maatalouskauppa suhtautuu yhteishankintatoimintaan myönteisesti, sillä yhteishankinnalla saadaan usein aikaan suuremmat tilausmäärät. Yhteistyö maatalouskaupan ja yhteishankintarenkaan välillä on toiminut hyvin.

Yhteishankintarenkaat toimivat usein talkoopohjalta ja tässäkin tutkimuksessa nousi esiin huoli yhteishankintarenkaan vetäjien jaksamisesta toiminnan kasvaessa ja kehittyessä.

Tutkimusta tullaan hyödyntämään Koskenkylän pienviljelijäyhdistyksen yhteishankintarenkaan toiminnan kehittämisessä, uusien perustettavien yhteishankintarenkaiden toiminnan suunnittelussa sekä alueellisissa maatalouden kehittämistoimenpiteissä.

Tutustu julkaisuun

Lisätietoja opinnäytetyöstä:
Marianne Niinikoski, opiskelija, agrologi (AMK), 040 545 7596, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Lisätietoa hankintarenkaasta:
Hanna Kaihlajärvi, projektipäällikkö, 040 563 5431, etunimi.sukunimi@jamk.fi,  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

 

Takaisin