jamk.fi
19.6.2017

Korkeakoululiikunnan liikuntamaksut arvonlisäverollisiksi

Jyväskylän yliopiston yliopistoliikunnan ja Jyväskylän korkeakoululiikunnan liikuntamaksut ovat olleet tähän asti arvonlisäverottomia.

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt 19.5.2017 ennakkoratkaisun (2756/2/15), jonka mukaan Jyväskylän yliopiston korkeakoulujen opiskelijoilta ja henkilökunnalta sekä tytäryhtiöiden henkilökunnalta perimät osallistumismaksut ovat arvonlisäverollista myyntiä, josta on suoritettava 10 % arvonlisävero.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että yliopiston harjoittama liikuntapalvelujen luovuttaminen kohdistui laajaan henkilöjoukkoon, ja palvelut kilpailivat muiden vastaavien markkinoilta yleisesti saatavilla olleiden palvelujen kanssa. Yliopiston katsottiin harjoittavan liikuntapalvelujen luovuttamista liiketoiminnan muodossa, vaikka toiminnasta kertyneet kustannukset katettiin suurelta osin valtion tuella ja valtiovalta kannustaa korkeakoululiikunnan järjestämiseen. Päätöksestä johtuen Jyväskylän yliopiston yliopistoliikunnan että Jyväskylän korkeakoululiikunnan opiskelijoilta ja henkilökunnalta perimät liikuntamaksut nousevat. Päätös tulee vaikuttamaan syksyn hintoihin.

Lisätietoja:
Anneli Mörä-Leino, liikuntapäällikkö, 050 4285270, etunimi.sukunimi@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto                    

Jaa

Takaisin