jamk.fi
5.12.2017

Kuntoutuksen ohjaajat koordinoivat palveluja yhden luukun periaatteella

Kuntoutuksen ohjauksen (AMK) koulutus täyttää Suomessa ja JAMKissa 20 vuotta. Juhlia vietetään 8.12.

Kuntoutuksen ohjauksen 20-vuotisjuhlaseminaarissa perjantaina 8.12. klo 11.30-16 ovat esillä kuntoutuksen ajankohtaiset asiat ja uudistukset. Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen kertoo kuntoutuksen uudistamiskomitean mietinnön tuloksista ja erikoislääkäri Mika Pekkonen luo katsauksen kuntoutuksen tulevaisuuden näkymiin. Lisäksi ohjelmassa on mm. paneelikeskustelu ajankohtaista kuntoutuksen asioista.

Jyväskylän ammattikorkeakoululla oli merkittävä rooli koulutuksen käynnistymisessä Suomessa. Nykyisin tutkinto-ohjelmassa aloittaa 40 opiskelijaa vuosittain.

– Kuntoutuksen ohjauksen tutkintokoulutus vastasi käynnistyessään tarpeeseen kouluttaa alan ammattilaisia, jotka osaavat ohjata asiakkaita entistä moninaisemmassa palvelukentässä, kuntoutuksen ohjauksen lehtori Teppo Karapalo kertoo.

Tämä perustarve ei ole muuttunut 20 vuodessa. Sote-uudistuksessa laajennetaan asiakkaiden valinnanvapautta, hyödynnetään etäkuntoutusmahdollisuuksia sekä otetaan käyttöön asiakassetelit ja henkilökohtaiset budjetit. Muutoksen haasteena on, etteivät kansalaiset osaa käyttää tarjolla olevia palveluita ja että valinnanvapauden lisääntymisen myötä palvelut pirstaloituvat.

– Kuntoutuksen ohjaajilla on osaamista sekä palveluiden sisällöstä, että niiden ohjauksesta. Uusissa sote-keskuksissa ja kuntoutuspalveluissa tarvitaan jatkossakin kuntoutuksen ohjaajia moniammatillisia palveluita koordinoimaan. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle palveluja yhdeltä luukulta, Karapalo jatkaa.

Opiskelija hankkii valmiudet toimia moninaisissa ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä kuntoutuksen eri toiminta-alueilla. Kuntoutuksen ohjaajat vastaavat yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnista ja tarkoituksenmukaisten palveluiden ja etuuksien järjestämisestä.

Nykyisin koulutuksessa korostuu palvelu- ja lainsäädäntöosaamisen ja asiakasohjauksen lisäksi myös mm. kansainvälisyysosaaminen ja yrittäjyys. JAMKin kuntoutuksen ohjauksen tutkinto-ohjelman koulutus on kahtena edellisenä vuotena toteutettu kokonaan monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Viime viikolla eduskunta hyväksyi hallituksen lakiesityksen kuntoutuksen ohjaajien hyväksymisestä laillistettuina ammattihenkilöinä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin ja VALVIRAn ammattihenkilörekisteriin. Tämä tuore uudistus korostaa kuntoutuksen ohjaajien asemaa ja mahdollisuuksia toimia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja laajemminkin kuntoutuspalveluiden ohjaajina ja koordinoijina.

Lue lisää

Lisätietoja:
Teppo Karapalo, lehtori, 050 307 0775, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö 

Takaisin