jamk.fi
20.4.2017

Kohlin opinnäytetyö sai kunniamaininnan Tulevaisuuden tutkimuksen seuralta

Tulevaisuuden tutkimuksen seura antoi kunniamaininnan International Business –opiskelija Alex Kohlin opinnäytetyölle “Business Potential of Insect Food : Studying the attitudes towards edible insects among young adults”.

Alexander Kohl tutki opinnäytetyössään hyönteisruoan liiketoimintapotentiaalia kartoittamalla nuorten aikuisten asenteita hyönteisruokaa kohtaan ja löytämällä lähestymistapoja hyönteisruoan markkinointiin.
 
Eri maista kotoisin olevat haastateltavat olivat yleisesti ottaen kiinnostuneita hyönteisruoasta. Päähuolenaiheet liittyivät hyönteisruokatuotteiden makuun ja ulkonäköön, ja suurin osa haastateltavista olikin sitä mieltä, että hyönteiset tulisi mielummin piilottaa muun ruoan sekaan kuin tarjota niitä sellaisenaan. Suurin osa haastateltavista oli yhtä mieltä siitä, että hyönteisruokatuotteiden markkinoinnin yhteydessä olisi syytä tarjota informaatiota syötävien hyönteisten potentiaalisista terveys- ja ympäristöhyödyistä.
 
Maailman väkiluku tulee useiden ennusteiden mukaan ylittämään 9 miljardia vuoteen 2050 mennessä. Jotta kasvavaan ruoan kysyntään voitaisiin vastata, ruoan tuotannon täytyy kaksinkertaistua, mikä vaatii uusien ja ympäristöystävällisempien ravintolähteiden käyttöönottoa. Hyönteisruoka voisi olla yksi potentiaalinen ratkaisu tähän ongelmaan.

Alex Kohlin opinnäytyön ohjaajana toimi Juha Saukkonen.
 
Pääpalkinnon eli Malaska- palkinnon sai pro gradu -työ "The multicultural images of the futures of young adults", jonka tekijä on Akhgar S. Kaboli Turun yliopistosta.

Tutustu opinnäytetyöhön
 
Palkinnot jaettiin 19.4. Helsingissä. Lue Tulevaisuuden tutkimusseuran tiedote

Takaisin