jamk.fi
6.4.2017

Kevään yhteishaku: sosiaali- ja terveysala jatkaa suosiotaan JAMKissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu säilytti asemansa Suomen neljänneksi suosituimpana ammattikorkeakouluna ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna. Edellä ovat pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut Metropolia ja Laurea sekä Tampereen AMK.

Monimuotototeutusten suosio jatkaa vahvaa kasvuaan, hakijoiden määrä nousi viime vuodesta lähes 20 prosenttia. Kokonaishakijamäärä säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Tänä vuonna luku on 14336 ja viime vuonna 14520. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi hieman: tänä vuonna hakijoita oli 5762, vuonna 2016 luku oli 5609.

Englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakeneiden määrä laski 701:stä 465:een.  EU-ETA-alueen ulkopuolisille suunnatut lukuvuosimaksut tulivat voimaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja voivat olla syynä hakijamäärän laskuun. Vetovoimaluku eli ensisijaisten hakijoiden määrä per aloituspaikat kaikkien JAMKin koulutusten osalta oli 4,04.

Suosituimmaksi JAMKin ohjelmaksi nousi sosionomin tutkinto-ohjelma, johon hakijoita oli 1326, joista ensisijaisia 316. Se oli 72 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Yhtä aloituspaikkaa tavoitteli lähes 16 henkilöä.  JAMKissa ja Jyvässeudulla rakennetaan vahvaa  kuntoutusosaamisen osaamiskeskittymää. Tämä näkyi myös hakijamäärässä: uutena koulutuksena tarjolla oli  monialainen kuntoutus (YAMK), jonka kahtakymmentä aloituspaikkaa tavoitteli 61 ensisijaista hakijaa, kokonaishakijamäärä oli 97 hakijaa.

Suurta mielenkiintoa herätti tänä vuonna myös JAMKin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestettävä biotalouslogistiikan koulutus. Siihen haki 108 henkilöä. Myös kyberpuoli jatkaa suosiotaan: hakijoita Cyber Security (YAMK)-koulutukseen oli 123, joista ensisijaisia oli 109.

Seuraa haun edistymistä

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, 040 556 0409, hakijapalvelut(a)jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin