jamk.fi
21.6.2017

Keski-Suomeen miljoona euroa biotalouden kansainvälisen innovaatioekosysteemin luomiseksi

Itämeren alueen ohjelma (Interreg Baltic Sea Region) on yhdentoista maan välinen yhteistyön ohjelma. Alueilta löytyy runsaasti luonnonvaroja, mutta myös haasteita hyödyntää koko biotalouspotentiaalia. Lisäksi alueellinen tiedonvaihto on ollut vähäistä.

Itämeren ohjelmaan kuuluvilla maaseutualueilla on runsaasti luonnonvaroja, mutta alueilla on haasteita hyödyntää koko biotalouspotentiaaliaan. Biotalouden kilpailukyvyn vahvistamiseksi tarvitaan älykästä erikoistumista sekä kansainvälistä verkostoitumista, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Näillä toimilla tuetaan olemassa olevan liiketoiminnan kehittymistä ja uudistumista sekä uusien aluekehityspolkujen muodostumista.

Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation ecosystems (RDI2CluB) -hankkeen tavoitteenaon kehittää maaseutualueiden biotaloutta vahvistamalla innovaatiotoiminnassa mukana olevien viranomaisten, tutkimuslaitosten ja liiketoiminnan kehittäjien valmiuksia soveltaa älykästä erikoistumista biotalouden kehittämiseen. Hanke yhdistää kunkin alueen eri toimijat kansainväliseen yhteistyöhön luomaan yhteistä visiota alueiden biotalouden tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä keskittämään voimansa biotalouden potentiaalisimmille sektoreille ja rajapinnoille. Yhteistyön tavoitteena on kehittää innovointikykyä ja edistää monialaista oppimista ja biotalouden älykästä erikoistumista erityisesti maaseudulla. Myös tulevat käyttäjät, kuten biotalouden pk-yritykset, järjestöt ja kansalaiset kutsutaan mukaan kehittämistyöhön.

Partnerimaille tullaan laatimaan biotalousprofiilit tukemaan biotalouden älykästä erikoistumista. Lisäksi luodaan yhteinen innovointijärjestelmä ja toimintamalli neljän hankkeeseen osallistuvan biotalousklusterin tai -innovaatioekosysteemin muodostamalle innovaatiokeskukselle. Keskukselle luodaan myös avoin virtuaalinen biotalousympäristö, joka tukee keskuksen innovointi-järjestelmän toimintaa, pk-yritysten osallistumista siihen ja mahdollistaa innovaatiokeskuksen laajenemisen muille Itämeren alueen maaseutualueille. Yhteistyössä tehtävillä piloteilla testataan ja kehitetään innovointijärjestelmän toimintaa ja kykyä vastata biotalousalan älykkään erikoistumisen tarpeisiin keskenään hyvinkin erilaisilla biotalousalueilla.

Hankkeessa on mukana 12 partneria Suomesta, Norjasta, Puolasta, Latviasta ja Virosta. Suomea hankkeessa edustavat hankekoordinaattorina toimiva Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen liitto sekä Saarijärven Seudun Kehitys Oy. Tarvaalan Biotalouskampus on vahvasti hankkeen keskiössä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 2,7 milj. euroa, josta Suomen osuus on noin miljoona euroa. Hankkeen päärahoittaja on Itämeren alueen ohjelma. Suomalaisten partnereiden rahoitukseen osallistuu myös Työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja:
Anneli Ylimartimo, asiantuntija, 040 574 9376, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Tutustu hankkeeseen

Lisätietoja:
Anneli Ylimartimo, asiantuntija, 040 574 9376, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti
Hannu Koponen, kehittämispäällikkö, 040 595 0009, Keski-Suomen liitto
Petri Mustamäki, toimitusjohtaja, 044 4598 724, SSYP Kehitys Oy

Jaa

Takaisin