jamk.fi
23.8.2017

JAMKista osaamista Nepaliin ja Etiopiaan

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun osaamista hyödynnetään pian jo toistamiseen Nepalissa ja ensimmäistä kertaa Etiopiassa. JAMK sai rahoituksen kahdelle kolmivuotiselle projektille ulkoasiainministeriön HEI-ICI-ohjelmasta, jolla tuetaan suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Rahoitus suunnataan osaamisen edistämiseen sekä tukemaan toimivan, tehokkaan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentumista kohdemaissa.

HEI ICI-valtionavustusta haettiin alkavalle ohjelmakaudelle ennätysmäärä: yli 43 miljoonalla eurolla 78 hankkeelle. Ulkoasiainministeriö myönsi 20:lle hankkeelle yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. JAMKin hankkeiden kokonaisbudjetit ovat Nepalin osalta 832 000 euroa ja Etopian 603 000 euroa.

Etiopiassa toteutettava ”Teacher Educators in Higher Education as Catalysts for Inclusive Practices” -hanke keskittyy inklusiivisten sisältöjen kehittämiseen maan ammatillisessa koulutuksessa, opettajankoulutuksen kautta.

Työ käynnistyy projektiryhmän kokoontumisella Jyväskylässä 23.-29.8. jolloin JAMKin vieraaksi saapuu yhteistyökumppaneita Etiopian ammatillisen opettajankoulutuksen yksiköstä, Addis Abeban yliopistosta sekä paikallisesta hallinnosta. Partnerina on mukana myös Jyväskylän yliopisto.

Inkluusion eteenpäin vieminen on ongelmallista kaikissa kehittyvissä maissa, Etiopia mukaan lukien. Siksi on erityisen hienoa tehdä tätä työtä tarvelähtöisesti yhdessä etiopialaisten partnereiden kanssa, jotka ovat olleet vahvasti mukana jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Myös toteutuksessa paikalliset ovat suuressa roolissa, mikä taas tukee inklusiivisten käytänteiden juurruttamista ammatillisten oppilaitosten arkeen,  projektin vetäjä, AOKK:n yliopettaja Maija Hirvonen kertoo.

Nepalin hanketta lähdetään käynnistämään paikan päälle elokuun lopussa. Kumppanina siellä on Nepalin suurin, Tribhuvanin yliopisto. ”Teacher Preparation Programme through ODL Mode for Enhancing Quality in Education” -hanke on jatkoa aiemmalle opettajien koulutusprojektille.

–  Opettajien monimuotokoulutuksen kehittäminen pääsi hienosti käyntiin ensimmäisessä hankkeessamme. Se on aivan uudenlainen koulutusmuoto perinteistä luennointia suosivassa maassa. Nyt meillä on nepalilaisen yliopistoväen kanssa luottamus keskenämme ja pääsemme jatkamaan opettajien koulutusta uudesta vaiheesta, projektin vetäjä, lehtori Tuovi Leppänen kertoo.

–  Nepalissa on kova tarve päteville opettajille kaikilla kouluasteilla, ja siksi opettajia pitäisi pystyä kouluttamaan myös työn ohella. Hallitus onkin asettanut monimuotokoulutuksen yhdeksi kehittämisen painopisteeksi. Meillä suomalaisilla opettajankouluttajilla on tästä pitkä kokemus, josta on hyvä ammentaa. Samalla saamme itse oppia. Koko tiimimme odottaa innolla, että pääsemme työhön käsiksi, Leppänen jatkaa.

Lue lisää AOKK:n hanketoiminnasta

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:
Maija Hirvonen, yliopettaja, 0400 505 137, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Tuovi Leppänen, lehtori, 040 532 2861, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Takaisin