jamk.fi
29.3.2017

JAMKin toiminta jatkuu nykyisillä kampuksilla

​Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 27.3. kokouksessaan, että JAMKin uudisrakennuksen suunnittelusta luovutaan ja toimintaa jatketaan nykyisissä tiloissa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy on yhdessä pääomistajansa Jyväskylän kaupungin kanssa selvittänyt mahdollisuuksia uuden korkeakoulukampuksen rakentamiseksi Jyväskylän keskustan alueelle. Hankkeen tavoitteena on ollut saada JAMKille uudet ja ajanmukaiset tilat sekä myös tiivistää tilankäyttöä nykyisestä 38.000 k-m2:stä 33.000 k-m2:iin. Uuden kampuksen myötä olisi tarkoitus luopua nykyisistä kaupungin omistamista Rajakadun ja Lutakon kiinteistöistä. Musiikkikampuksen tilat Pitkäkadulla sekä Biotalousinstituutin tilat Saarijärven Tarvaalassa säilyisivät edelleen ammattikorkeakoulun käytössä.

Tarkasteltavina vaihtoehtoina uudisrakennuksen osalta viime vaiheessa olivat:

a: Sijoittuminen Kankaan alueen sydänkortteliin rakennettavaan uudisrakennukseen joko omana rakennushankkeena tai jonkin ulkopuolisen investorin kanssa yhdessä toteutettavan kiinteistöyhtiön muodossa.

b: Sijoittuminen Hippoksen/Seminaarinmäen alueelle (Pitkäkatu 1) rakennettavaan uudisrakennukseen, jossa vuokranantajana olisi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK Oy).

c: Sijoittuminen Mattilanniemeen rakennettavaan uudisrakennukseen, jossa vuokranantajana olisi SYK Oy.

d: Toiminnan jatkaminen nykyisissä tiloissa Rajakadulla ja Lutakossa.

Asiaan vaikuttavia taustatietoja on selvitelty eri osapuolten kanssa perusteellisesti. Kankaan sydänkorttelin osalta Jyväskylän kaupunki on edellyttänyt JAMKilta sitovaa päätöksentekoa maaliskuussa 2017, jotta hanke voisi edetä suunnitellussa aikataulussa.

Tehtyjen alustavien ulkopuolisten rahoituslaskelmien mukaan uuden kampuksen rakentamisessa olisi varauduttava vähintään 80 M€ suuruiseen investointiin.

Vaihtoehto b:n osalta on selvitetty alueen kaavoitustilannetta ja siltä osin Jyväskylän kaupungin kaavaviranomaiset ovat ilmoittaneet, että Pitkäkatu 1-kiinteistölle voidaan jatkossa vahvistettavien kaavamääräysten mukaan rakentaa enintään 15.000-20.000 k-m2 suuruinen rakennusala, koska alueella olevia suojeltuja vanhoja rakennuksia ei voida purkaa. Yhtenäisen kampuksen edellyttämää rakennusoikeutta 33.000 k-m2 suuruisen kampuksen rakentamiseksi ei kaupungin kaavoitusviranomaisten mukaan ole mahdollista saada alueelle jatkossa.

Mattilanniemen sijoitusvaihtoehdon osalta ongelmia aiheuttavat myös suojellut vanhat rakennukset sekä ahdas logistinen sijainti, joten tämä sijoitusvaihtoehto hylättiin.

JAMKin nykyiset tilat Lutakossa Piippukatu 2:ssa sekä Rajakadulla on remontoitu asianmukaisesti, eikä niissä ole akuutteja sisäilmaongelmia, joten toiminnan jatkaminen niissä on mahdollista. Alueella on myös kaavan mukaan mahdollista lisärakennusoikeutta toiminnallisen lisärakentamisen osalta.

Kaikkiin uudisrakennusten sijoittamisvaihtoehtoihin nähtiin liittyvän sellaisia taloudellisia tai toiminnallisia riskejä, joiden perusteella päätöstä uudisrakennushankkeen jatkamiseksi ei voida tehdä.

Esitettyjen taustatietojen sekä perusteellisen keskustelun pohjalta Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti maanantaina 27.3.2017 yksimielisesti, että uudisrakennuksen suunnittelusta luovutaan tällä erää ja toimintaa jatketaan toistaiseksi nykyisissä tiloissa.

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori, 0400 644 913, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Avainsanat

Jaa

Takaisin