jamk.fi
15.8.2017

JAMKilla vahva rooli kansainvälisessä videopedagogiikan kehittämishankkeessa

Video on suosittu ja osallistava media, jonka monipuolinen hyödyntäminen työvälineenä on nouseva työelämätaito.

Videoiden on todettu edistävän opetusta ja oppimista. ViSuAL (Video-Supported education Alliance) -hankkeessa kehitetään kokeilujen ja tutkimuksen avulla opettajien videopedagogiikkaosaamista keskittyen erityisesti videoavusteisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen käyttöön opetuksessa.

Mukana on 11 partneria Suomesta, Hollannista, Portugalista, Virosta, Iso-Britanniasta ja Sveitsistä. Konsortioon kuuluu kuusi korkeakoulua sekä viisi videopedagogiikkaratkaisuja tarjoavaa yritystä, joista kolme on Suomesta: Flowbox, DiSEL21 ja Nordic Simulators.

ViSuAl tuo yhteen pedagogiikan tutkijat, teknologian tarjoajat sekä opettajat ja oppijat. Opetuskokeilut ja työpajat luovat rungon prosessille, jossa luodaan pedagogisia toimintamalleja ja periaatteita videoiden hyödyntämiseen tiedon rakentamisessa.

JAMKilla on hankkeessa keskeinen rooli opetuskokeilujen koordinoijana. Lisäksi JAMK vastaa työpaketista, jossa syntyvät pedagogiset toimintamallit ja periaatteet muotoillaan opettajien resursseiksi ja työkaluiksi. 

ViSuAL -hankkeen kokonaisrahoitus Erasmus+ Tietoyhteenliittymät (Knowledge Alliance) ohjelmasta on lähes miljoona euroa vuosille 2018-2020. Tietoyhteenliittymät ovat korkeakoulujen ja liike-elämän välisiä kansainvälisiä hankkeita, joissa pyritään yhteisiin tavoitteisiin. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan innovointikykyä ja tukea korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamista.

Tutustu AOKK:n hanketoimintaan!

Lisätietoja:
Anna Aalto, hankesuunnittelija, 040 6402346, etunimi.sukunimi@jamk.fi ja Sirpa Laitinen-Väänänen, yliopettaja, 044 7081486, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Takaisin