jamk.fi
3.2.2017

JAMK sai 3 miljoonaa euroa digitaalisten oppimispaikkojen ja opintotarjonnan uudistamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi JAMKille 3,0 M€ rahoituksen eAMK-Oppimisen uusi ekosysteemi–hankkeen toteuttamiseen vuosina 2017-2020. Hankkeen kokonaisarvo on 4,3 M€. Siihen osallistuvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut ja työtä koordinoi ja johtaa JAMK. Tarkoituksena on, että eri ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat toimintatapoja ja oppimista digitalisoituvan työelämän vaatimuksissa.

– Tavoitteena on luoda vuoteen 2020 mennessä kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisiä digitaalisia oppimispaikkoja ja digitaalista opintotarjontaa, joka mahdollistaa ympärivuotisen opiskelun. Lisäksi halutaan luoda entistä joustavammat ristiinopiskelumahdollisuudet ja työn uudenlainen yhteensovittaminen opiskeluaikojen lyhentämiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi, JAMKin koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen sanoo.

Hanke tuottaa koulutusratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita sekä takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut. Toimenpiteillä varmistetaan tarvittava tietojärjestelmätuki, ohjaus sekä henkilöstön osaamisen uudistuminen.

Hanketta valmisteltiin viime syksynä tiiviissä yhteistyössä koko ammattikorkeakoulusektorin ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENEn kanssa. 

– Yhteistyö oli tavattoman antoisaa ja loi selkeän kuvan siitä, että voimme tällä hankkeella todellakin luoda uudenlaista korkeakoulukulttuuria koko Suomeen, Ikonen sanoo.

OKM myönsi yhteensä 17 hankkeelle rahoitusta hallituksen korkeakoulujen kehittämisohjelmasta. JAMKin eAMK-hanke on suurin rahoitusta saanut hanke Turun yliopiston koordinoiman yliopistojen hankkeen ohella.

Lisätietoja:
Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö, 040 528 3762, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin