jamk.fi
13.4.2017

Hyvinvointivalmennuksella parempaa elämänlaatua ammattiin opiskeleville

JAMKin koordinoimassa hankkeessa toteutetusta toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden hyvinvointivalmennuksesta on saatu hyviä tuloksia. Valmennuksen avulla tuetaan opiskelijoiden opintojen etenemistä ja loppuun saattamista sekä luodaan edellytyksiä tulevaan työkykyisyyteen.

Valmennus kehitettiin nuorten tarpeiden pohjalta. Tärkeimpiä osa-alueita ovat liikunta ja fyysinen aktiivisuus, uni ja rentoutuminen, arjen hallinta, mielen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet sekä ravitsemus ja päihteet.

- Tarve tällaiselle valmennukselle on suuri, sillä ammatillisten opiskelijoiden elämäntapojen ja hyvinvoinnin on todettu olevan huomattavasti heikompaa esimerkiksi saman ikäisiin lukiossa opiskeleviin nuoriin verrattuna, lehtori Maaret Rutanen JAMKin hyvinvointiyksiköstä kertoo.

Ensimmäisen vaiheen valmennukset toteutettiin 3 kuukauden intensiivisenä työskentelynä. Valmennukseen osallistui 64 nuorta kuudessa eri ryhmässä. Nuoret tavattiin henkilökohtaisesti valmennuksen alussa, puolivälissä ja lopussa. Alussa selvitettiin heidän elämäntilannettaan ja määritettiin henkilökohtainen tavoite valmennuksen ajalle. Tavoitteet kohdistuivat esimerkiksi liikkumisen lisäämiseen, ruokavalion parantamiseen, rentoutumisen opetteluun, riittävään uniaikaan, mielekkäiden toimintojen löytämiseen ja vuorovaikutukseen muiden kanssa.

Osallistujilla oli käytössään aktiivisuusrannekkeet aktiivisuuden ja unen seurantaan. Lisäksi heitä kannustettiin ottamaan käyttöön omaa tavoitetta tukevia mobiilisovelluksia. Ryhmävalmennus toteutettiin alku- ja lopputapaamisten välissä joko kontaktitapaamisina tai digitaalisessa työympäristössä.

- Nuorten oman arvion mukaan valmennus vastasi heidän tarpeisiinsa hyvin sekä kontakti- että digivalmennuksessa. 81 % kontaktivalmennuksiin osallistuneista saavutti valmennuksen ajalle määritellyn tavoitteen. Digiryhmiin osallistuneiden osalta tulokset näyttävät hyvin samansuuntaisilta, Rutanen jatkaa.

Nuoria tavataan seurantatapaamisten merkeissä vielä 2 kertaa loppukevään aikana, jotta varmistetaan tulosten pysyvyys.

eBoss-hyvinvointivalmennuksen mallia toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden elämäntapojen, elämänhallinnan ja sosiaalisen osallistumisen tueksi on kehitetty eBoss-hankkeessa yhdessä Jyväskylän palvelualan opiston, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Keski-Suomen Liikunta ry:n kanssa. Hanke toteutetaan 1.2.2016 - 31.1.2019 Euroopan sosiaalirahaston tuella.

eBoss-valmennusmallia muokataan mukana olleiden nuorten ja ammattilaisten kokemusten pohjalta. Ensi syksyn ja talven aikana käynnistyy kuusi uutta valmennusryhmää. Niissä hyödynnetään aiempaa vahvemmin nuorten vertaistukea, ja jokaiseen valmennusryhmään valitaan kaksi tsempparia ensimmäisessä vaiheessa mukana olleista nuorista. Hankkeen päätyttyä hyvinvointivalmennusta on tavoitteena jatkaa oppilaitoksissa osana opintoja. 

Lue lisää

Lisätietoja:
Maaret Rutanen, projektipäällikkö, lehtori, 050 373 4520
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö