jamk.fi
19.1.2017

Haku ammatilliseen opettajakorkeakouluun jatkuu 26.1. asti

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aikuisopiskelijat pätevöityvät opetusalalle ja hankkivat ohjaustaitoja työelämään. Ammatillisen opettajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan opintoihin voi hakea vielä 26.1. asti. Hakuinfoa on mahdollista seurata verkon välityksellä ma 23.1.

Ammatillinen opettajankoulutus on tarkoitettu eri alojen aikuisille ammattilaisille. Osa opiskelijoista työskentelee jo oppilaitoksissa vailla pedagogista kelpoisuutta, mutta monelle opinnot ovat uusi suunta uralla: muuttuva työelämä vaatii oppimisen ja ohjaamisen taitoja.

Opettajankoulutuksen yhteys työelämään on vahva. Koulutuksen koetaan vahvistavan asemaa opettajan tai kouluttajan tehtäviin työllistymisessä tai nykyisen työtehtävän vakinaistamisessa.

Lähiopiskelusta ja itsenäisestä opiskelusta koostuva opiskelumalli mahdollistaa osallistumisen joustavasti, aikuisopiskelijan oman tahdin mukaan koulutus kestää yleensä 1–2 vuotta. Suuri osa opiskelee työn ohessa, sillä lukuvuodessa on noin 12 lähipäivää. Lähitapaamisten ohella koulutukseen kuuluu paljon verkko-oppimista yksin ja ryhmässä, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä opetusharjoittelu.

Opettajaopinnot suoritettuaan voi opiskelua jatkaa ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi.

– Tänä vuonna tarjoamme opiskelupaikkoja erityisopettajankoulutuksessa Jyväskylässä ja Lounais-Suomessa ja opinto-ohjaajankoulutuksessa Jyväskylässä sekä Pohjois-Savon ja Kainuun alueella kokoontuvissa ryhmissä. Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden ammatillisiin oppilaitoksiin ja opinto-ohjaajankoulutus kaikille kouluasteille, markkinointikoordinaattori Kati Poikonen sanoo.

Haku koulutuksiin on avoinna 26.1.2017 asti opintopolku.fi-palvelussa.  Verkkohakuinfoon on mahdollista osallistua vielä 23.1. klo 17-18.30. Infojen ohjelman ja osallistumisohjeet löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Harri Keurulainen, yliopettaja, 040 5323 147, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Katariina Jouhiaho, opintojen ohjaaja, 040 752 5358, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Takaisin