jamk.fi
23.11.2017

Opinnäyte: Digitaalisuuden ja matkailun tulisi kulkea käsi kädessä

Restonomi Eveliina Saarimaa selvitti opinnäytetyössään digitaalisen markkinoinnin osaamisen tilannetta Suomen matkailun alueorganisaatioissa. Työ auttaa matkailuorganisaatioita tiedostamaan digitaalisen markkinoinnin ongelmia ja antaa vinkkejä digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden parantamiseen.

Matkailutoimialalla markkinoinnin merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. Digitaalisen markkinoinnin tarve lisääntyy, ja kasvava internetin käyttö muuttaa myös kuluttajien ostopäätöksiä. Matkailuyritysten tulee löytyä internetistä, jotta ne voivat palvella asiakkaidensa muuttuvia tarpeita ja menestyä paremmin matkailualan kovassa kilpailussa. Etenkin oman alueensa markkinoinnista vastaaville Suomen matkailun alueorganisaatioille digitaalinen markkinointi on erittäin tärkeää.

Matkailumarkkinoinnista kiinnostunut matkailun koulutusohjelman opiskelija Eveliina Saarimaa toi esille opinnäytetyössään digitaalisen markkinoinnin osaamisen tilannetta Suomen matkailun alueorganisaatioissa tällä hetkellä. Tutkimuksessa keskityttiin matkailun alueorganisaatioiden digitaalisen markkinoinnin osaamiseen, aktiivisuuteen ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Yleisesti digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan internetmarkkinointikonseptien johtamista ja markkinoinnin hallitsemista internetin, erilaisten sähköisten kanavien ja niiden eri työkaluja hyödyntäen. Tunnetuimpia digitaalisen markkinoinnin kanavia ja työkaluja ovat sosiaalinen media, verkkosivut, hakukoneeseen sidonnaiset työkalut ja analytiikka.

Opinnäytetyön lopputuotoksena esitellään kategorisointi- ja profilointimalli, jonka avulla ryhmitellään matkailun alueorganisaatiot perustuen digitaalisen markkinoinnin osaamiseen ja siihen suunnattuun budjettiin.

Työn tarkoituksena on avustaa Suomen matkailun alueorganisaatioita kehittymään digitaalisessa markkinoinnissa auttaen niitä tunnistamaan oma digitaalisen markkinoinnin osaamisen tilanne. Esimerkiksi ne alueorganisaatiot, jotka käyttävät paljon resursseja digitaaliseen markkinointiin heikolla osaamisella, eivät välttämättä hyödynnä markkinointiin tarkoitettua budjettia tehokkaasti haitaten niin omia resursseja kuin digitaalisen markkinoinnin tehokkuutta. Toisaalta ne alueorganisaatiot, jotka eivät panosta suuresti digitaaliseen markkinointiin, vaikka osaamista löytyisikin, jättävät näin suuren potentiaalisen digitaalisen markkinoinnin hyödyn käyttämättä. Kategorisoinnilla ja profiloinnilla on pyritty siihen, että alueorganisaatiot, ja myös muut matkailuyritykset, tiedostaisivat paremmin digitaalisen markkinoinnin ongelmia ja saisivat vinkkejä digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden parantamiseen.

Profiloitumalla kahteen eri profiiliin organisaatiot löytävät kätevästi digitaaliseen markkinointiin liittyviä heikkouksia ja vahvuuksia sekä kehityskohteita. Näin voidaan yhdessä kehittää Suomen matkailumarkkinointia kohti digitaalisempaa ympäristöä. 

Tutustu Eveliinan opinnäytetyöhön

Lue lisää restonomikoulutuksesta

Avainsanat

Jaa

Takaisin