17.3.2017

ABB:lta merkittävä tuotelahjoitus JAMKille

ABB on tehnyt kattavan tuotelahjoituksen JAMKin Automaatio luo huomisen työpaikat -hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään automaation turvallisuuskoulutusta. ABB:n lahjoittamat tuotteet ovat osa JAMKin uutta oppimisympäristöä. Ympäristön avulla kehitetään ammattikorkeakoulun opettajien automaation turvallisuusosaamista ja kehitetään uusia koulutuspaketteja insinöörikoulutukseen.

ABB on lahjoittanut oppimisympäristöön mm. turvalogiikan, uusimman teknologian taajuusmuuttajat, ohjauskojeita, katkaisijoita, mittalaitteet sekä räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvan moottorin.

– Insinöörien tulee hallita prosessien ja tuotantolinjojen automaatio ja sähköiset ohjaukset myös turvallisuuden ja koneturvallisuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä moniin opintojaksoihin sisältyy automaation turvallisuuteen liittyviä suunnitteluperiaatteita, mutta osaaminen jää suhteellisen kevyelle pohjalle. ABB:n laitteilla annetaan käytännönläheistä koulutusta siitä, miten suunnitellaan vaaditun turvallisuuden eheystason mukainen automaatiosovellus laitevalintoineen ja turvatoimintoineen. Olemme hyvin kiitollisia ABB:n tuesta koulutuksen kehittämiseen, sähköautomaatiotekniikan yliopettaja Seppo Rantapuska JAMKista toteaa.

– Elämme neljännen teollisen vallankumouksen aikaa, jossa digitalisaatio ja automaatio muokkaavat teollista tuotantoa voimakkaasti. ABB haluaa olla mukana edistämässä alan insinööriosaamisen kehittämistä Suomessa, myös turvallisuuden näkökulmasta, tuotemarkkinointijohtaja Kari Karvonen ABB:ltä sanoo.

JAMKin hanke on osa Teknisen kaupan Sähkö- ja koneautomaatiojaoston vuonna 2015 lanseeraamaa Automaatio luo huomisen työpaikat -kampanjaa. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta automaatiosta ja sen merkityksestä Suomen teollisuudelle ja kilpailukyvylle, innostaa alan opiskeluun ja turvata yhteistyössä oppilaitosten kanssa alan opiskelun edellytykset.

Lisätietoja:
Seppo Rantapuska, yliopettaja, 040 567 5902, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö

Takaisin