jamk.fi
29.2.2016

VALTE-hankkeessa kehitetään opiskelijoiden työelämätaitoja

Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen opiskelijoiden työelä-mätaidot halutaan nykyistä toimivammiksi. Valmiina työelämään -hanke etsii keinoja tukea opiskelijan henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja sekä muutoskykyä vaihtelevissa työolosuhteissa.

Keskeisiä teemoja hankkeessa ovat työelämän moninaisuus, muuttuvan työelämän vaatimukset ja työhyvinvoinnin eri osa-alueet. Hankkeen tuloksena syntyy oppilaitosten yhteistyössä tuottama työhyvinvoinnin opintokokonaisuus, jossa hyödynnetään viimeisimpiä digitaalisen tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.

Valmiina työelämään -hanke on valtakunnallinen usean oppilaitoksen yhteinen kehittämishanke. Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopisto. Osatoteuttajina toimivat Turun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Saimaan ammattikorkeakoulu.

Lokakuun 2018 loppuun ulottuvan hankkeen budjetti on 1,6 miljoonaa euroa. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee hanketta 1,2 miljoonalla eurolla.

Keski-Suomessa alueellista yhteistyötä hankkeessa tekevät Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Lisätietoja:
lehtori Anja Tanttu, 040 756 3662
lehtori Teppo Karapalo, 050 307 0775
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

 

Jaa

Takaisin