jamk.fi
29.11.2016

Työntekijät mukana luomassa vuorohoidon raameja

OHOI-hankkeen loppuseminaarissa 1.12. esitellään pitkäjänteisen vuorohoidon tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia.

Tutkijat ja vuorohoidon työntekijät ovat yhdessä  syventäneet osaamistaan laadukkaan vuorohoidon järjestämisestä ja kehittäneet uusia malleja. OHOI-Osaamista vuorohoitoon-hankkeen järjestämissä koulutuksissa ja työpajoissa on vahvistettu osaamista vuorohoidon erityiskysymyksistä, tarjottu vertaisoppimista sekä vahvistettu alueellista verkostoitumista.

– Hanke, joka pohjautuu pitkäjänteiseen tutkimustoimintaan, on herättänyt kansainvälistäkin huomiota. Vuorohoidon työntekijät ovat alusta lähtien olleet aktiivisesti mukana, antaneet palautetta tutkijoille ja jakaneet hyviä käytänteitä. Hankkeessa oli mukana yhteensä yli 30 vuorohoitoa tarjoavaa varhaiskasvatusyksikköä 21 Keski-Suomen kunnasta, projektipäällikkö Ulla Teppo Jyväskylän ammattikorkeakoulusta toteaa.

– Erityisen tärkeänä on nähty mahdollisuus kokemusten vaihtoon, sillä aiemmin ei ole ollut tarjolla tähän aiheeseen keskittyvää koulutusta eikä edes riittävästi tietoa vuorohoidon erityiskysymyksistä.

JAMKin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyöselvityksessä haettiin koulutusyhteistyön lisäksi uusia suuntia myös TKI-työhön. JAMKin rehtori  Jussi Halttunen peräänkuulutti tutkimusjatkumoita, joissa yliopiston vahvaan perustutkimukseen liitetään ammattikorkeakoulun työelämä- ja yritysrajapinnassa toteuttama kaupallistaminen ja kehitystyö. Lasten vuorohoidon laaja tutkimus- ja kehittämistoiminta onkin yksi toimiva esimerkki tällaisesta pitkäjänteisestä työstä, jossa on onnistuneesti juurrutettu perustutkimustietoa käytäntöön ja kehitetty osaamista ja työhyvinvointia vuorohoidossa Keski-Suomessa. Tutkimusjatkumo rakentui kolmesta hankkeesta: Ohoi-hanketta edeltäneistä Perheet 24/7 –tutkimuksesta ja Take care 24/7-tutkimuksesta.

– On ollut motivoivaa, kun tuloksia on voitu hyödyntää heti käytännössä ja toimijoilta on saatu välitöntä palautetta, alusta asti mukana ollut Jyväskylän yliopiston professori Anna Rönkä kasvatustieteiden laitokselta toteaa.

– Yhteistyö työelämärajapinnassa toimivan ammattikorkeakoulun kanssa on tehostanut tutkimustoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Myös JAMKissa ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön:

– Ammattikorkeakoulumme hyvät työelämäyhteydet takaavat sen, että myös opiskelijat saavat hankkeissa mukana ollessaan tehokkaasti kosketuspintaa alansa ammatillisiin kysymyksiin. Lisäksi ammatillisessa täydennyskoulutuksessa voidaan yliopistoyhteistyön ansiosta hyödyntää viimeaikaisimpia tutkimustuloksia, Teppo jatkaa.

OHOI-hankkeessa tehtiin linjauksia vuorohoitopalvelun järjestämisestä ja tarkasteltiin sitä lapsen, perheen, vuorohoidon työntekijöiden sekä palvelun tuottajan näkökulmasta. Hankkeessa tuetettiin uusia, työelämää kehittäviä toimintatapoja hyödyntämällä olemassa olevia toimivia malleja sekä tutkimuksen tuottamaa tietoa. Lisäksi yhteistyössä Keski-Suomen kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavien kanssa luotiin vuorohoidon raamit, jotka on tarkoitettu työvälineeksi kuntiin varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi ja vuorohoitoon liittyvien erityispiirteiden huomioimiseksi. Vuorohoidon raamit ovat herättäneet kiinnostusta eri puolilla Suomea.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Jyväskylän yliopisto. Hanke toteutettiin vuosina 2015-2016.

OHOI-Osaamista vuorohoitoon -hankkeen Loppuseminaari pidetään  1.12.2016 Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa, Alvar Aallonkatu 9, Jyväskylä. Tilaisuus alkaa klo 12. Seminaarissa esitellään hankkeen tuotoksia ja tuloksia. Vierailevana luennoitsijana on professori, emerita Eeva Hujala Tampereen yliopistosta.

Seminaarin ohjelma

Lisätietoja:
Ulla Teppo, projektipäällikkö, 050 3722 779, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Anna Rönkä, professori, 040 805 4891, anna.k.ronka@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos

Takaisin