jamk.fi
1.4.2016

Terveysmittauksia ja ideointia kyläläisten parhaaksi Karstulan Rantakylällä 7.4.

Karstulan Rantakylän kyläkoululla järjestetään hyvinvointipäivä Kaikkien yhteinen Rantakylä to 7.4. klo 17 alkaen. Ohjelmassa on muun muassa kolesterolin, verenpaineen ja verensokerin mittauksia sekä kyläläisten ideatupa oman kylän kehittämiseksi.

Tempauksen takana on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Sykettä kylässä -hanke, jonka tavoitteena on kylien asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääminen sekä maaseudun yrittäjien tukeminen. Tilaisuus on hankkeen avajaistapahtuma. Rantakylän lisäksi toisena pilottikylänä aloittaa kevään aikana Kinnulan Muhola.

Sykettä kylässä-hanke pyrkii kehittämään kylille toimintamalleja asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen esimerkiksi käynnistämällä harrasteryhmiä sekä järjestämällä koulutuksia ja asiantuntijaluentoja. Lisäksi kehitetään naapuriapu- ja kylätalkkaritoimintaa sekä parannetaan palveluiden saatavuutta yhdessä yrittäjien kanssa panostamalla niin sanottuihin liikkuviin palveluihin.

Tarve pohjoisen Keski-Suomen kylien kehittämiseen on syntynyt maaseudun vetovoiman heikkenemisestä ja mikro- ja pk-yrittäjyyden kannattavuuden ja kasvun ongelmista. Palvelut ovat siirtyneet yhä kauemmaksi ja yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat lisääntyneet. Alueen korkea sairastavuus ja vanhushuoltosuhde vaikeuttavat tilannetta.

Hankkeen toiminta-alueina ovat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Kannonkoski, ja ensisijaisena kohderyhmänä ikääntyneet, lapsiperheet ja työttömät. Toiminta on kuitenkin kaikille avointa.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yhdistystoimijoiden, mikro- ja pk-yrittäjien sekä kunnan kanssa. Sote-uudistuksessa terveyden edistäminen on jätetty kuntien vastuulle, mikä korostaa varsinkin pienissä kunnissa kolmannen sektorin roolia. Tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto, jonka turvin toiminta kylillä saadaan jatkumaan myös hankkeen päätyttyä.

Uusien kylien on mahdollista päästä mukaan hankkeeseen loppuvuodesta 2016. Sykettä Kylässä -hanke ottaa mielellään vastaan ehdotuksia kylistä, joissa on tarvetta tämän tyyppiselle toiminnalle.

Sykettä Kylässä -hankkeen (2.1.2016 - 31.1.2019) päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Keski-Suomen Sydänpiiri. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätietoja:
Susanna Nurmeksela, projektipäällikkö, 040 637 2355, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Avainsanat

Jaa

Takaisin