jamk.fi
21.1.2016

Suomen ensimmäiset korkeakouludiplomit jaetaan 25.1.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteutti vuosina 2013-2015 valtakunnallisen korkeakouludiplomikokeilun. Se on uudenlainen koulutusmalli, jota on pilotoitu opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta.

Aluksi korkeakouludiplomi herätti kiivastakin valtakunnallista keskustelua, mutta mallin kirkastuessa asenteet ovat muuttuneet:

– Kokeilun myötä on ymmärretty, että kyseessä on osaamispaketti, ei uusi tutkinto korkeakouluihin, projektipäällikkö Tytti Pintilä kertoo.

Korkeakouludiplomi on korkeakoulututkintojen osista koottu osaamispaketti, joka on kaikille avoin pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta riippumatta. Sen laajuus on 60 opintopistettä ja opinnot voi suorittaa työn ohella 1,5-2 vuodessa. Koulutus toteutetaan avoimen korkeakoulun kautta ja siihen sisältyvät opinnot on mahdollista hyväksilukea osaksi tutkintoa. Tavoitteena on tarjota korkeakouluopintoja kaikille urakehityksen, oman työn kehittämisen ja osaamisen syventämisen ja laajentamisen tai vaikkapa työllistymisen tueksi.

– Tavoitteena on monipuolistaa korkeakoulujen tarjontaa ja tuoda uusia osallistujia korkeakoulutukseen. Kokeilun taustalla on myös kansainvälinen kehitys. Vastaavia malleja on niin Yhdysvalloissa kuin useissa Euroopan maissakin ja ne ovat jo vakiinnuttaneet asemansa, Pintilä toteaa.

Korkeakouludiplomin erityisyys on siinä, että siihen voi osallistua kuka tahansa, jolla on tarve korkeakouludiplomin tarjoamalle osaamiselle.

– Malli siis tarjoaa korkeakoulutasoista koulutusta kaikille, Pintilä selventää.

Pilottikoulutuksissa tämä on havaittu mallin vahvuudeksi, sillä erilainen tausta on tukenut opiskelijoiden oppimista toisiltaan ja tuonut heille uusia ammatillisia verkostoja. Opiskelijoiden vaihtelevien taustojen vuoksi ohjaus ja opiskelijaryhmän tuki ovatkin koulutuksen toteutuksessa tärkeässä roolissa.

Korkeakouludiplomin sisältö voidaan muodostaa työelämän tarpeiden pohjalta tilanteen mukaan, sillä koulutus ei ole samalla tavalla tiukasti säädeltyä kuin tutkintokoulutus. Tämä mahdollistaa nopeankin reagoinnin paikallisiin tarpeisiin. Koulutusten sisältö muodostetaan eri tutkintoihin kuuluvista opinnoista. Jatkossa sisältöjä voidaan muodostaa myös yhteistyössä eri korkeakoulujen opinnoista.

JAMK toteutti kokeilun puitteissa neljä korkeakouludiplomikoulutusta eri aloilta: gerontologinen kuntoutus, hankintaosaaja, henkilöstö- ja talousosaaja sekä maatalousyrittäjän liiketoimintaosaaminen. Noin 50 opiskelijaa saa Suomen ensimmäiset korkeakouludiplomit 25.1.2016 kokeilun päätösseminaarissa. Seminaarissa julkaistaan myös Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen (KTL) seuranta- ja arviointitutkimus korkeakouludiplomeista sekä kerrotaan koulutusten toteuttajien ja opiskelijoiden näkemyksiä mallista.

Korkeakouludiplomin päätösseminaari ja Suomen ensimmäisen korkeakouludiplomien jako 25.1.2016 klo 12-16 (JAMK, Dynamon auditorio, Piippukatu 2).

Lisää tapahtumasta

Lue lisää korkeakouludiplomista

Diplomitutkimus

Lisätietoja:
Tytti Pintilä, projektipäällikkö, 040 869 0723, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Elina Kirjalainen, projektisihteeri, 0400 159 422, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin