jamk.fi
14.3.2016

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakoe tehdään verkossa

Tämän kevään korkeakoulujen yhteishaussa 16.3.–6.4.2016 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan suomenkielisten AMK-tutkintojen valinnassa käytetään ensimmäistä kertaa valtakunnallista verkossa tehtävää esivalintakoetta. Esivalintakoe arvioi erityisesti opiskelijoiden opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia ja osin myös motivaatiota alan korkeakouluopintoihin.

Kokeessa on neljä osiota: ennakkomateriaaliin perustuva, suomen ja englannin kieli ja matematiikka. Koe järjestetään kaikille hakijoille 3.5.2016.

– Kokeen sisällöstä ei anneta tarkempia tietoja etukäteen. Ennakkomateriaaliin perustuvaan osioon voi valmistautua perehtymällä huhtikuussa verkossa julkaistavaan aineistoon huolellisesti, JAMKin hyvinvointiyksikön koulutuspäällikkö Mirja Immonen kertoo.

Esivalintakokeen perusteella valitaan ammattikorkeakouluissa pidettävään valintakokeeseen kutsuttavat. Lopullisessa valinnassa esivalintakokeesta saadut pisteet eivät enää vaikuta.

Valintaprosessia jouduttiin arvioimaan uudelleen, kun toisen asteen ammatillisen koulutuksen arviointikäytännöt muuttuivat ja hakijoiden arvosanojen vertailua ei nähty mahdolliseksi.

– Aiemmin toisen asteen todistuspisteillä oli suuri merkitys, ja niiden perusteella tehtiin alustava karsinta valintakoetta varten. Nyt kaikki lähtevät toisen asteen koulutuksen jälkeen samalta viivalta, Immonen jatkaa.

Korkeakoulujen kevään yhteishaku on 16.3.–6.4.2016 klo 15.00. JAMKissa sosiaali- ja terveysalalle voi hakea sairaanhoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan ja sosionomin AMK-tutkinto-ohjelmiin sekä kliinisen asiantuntijan, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen sekä terveyden edistämisen YAMK-tutkintoihin.

JAMKissa on  tarjolla yhteensä yli 30 tutkintoa ja lähes 1 200 aloituspaikkaa seitsemällä alalla. Opintojen laajuus on 210-270 opintopistettä ja ne voi suorittaa 3,5 – 4,5 vuodessa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lue lisää

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, 040 556 0409,  hakijapalvelut(a)jamk.fi Mirja Immonen, koulutuspäällikkö, 040 54 78 949, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Haluatko työskennellä ihmisläheisellä alalla ja vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin? Sosiaali- ja terveysalalla on tarjolla seitsemän AMK-tutkintoon ja kaksi YAMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa.

Takaisin