jamk.fi
22.11.2016

Restonomit luovat digiälykkäitä konsepteja Kankaalle

Noin 80 restonomiopiskelijaa jalostaa liiketoimintaratkaisuja Kankaan alueen toimijoiden yhteistyön sekä opiskelijoiden oman yritystoiminnan edistämiseksi.

JAMKin ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijat pääsevät jatkojalostamaan Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ideoita, kehittämään omia ideoitaan ja luomaan näistä edelleen erilaisia liiketoimintakonsepteja. Jyväskylän yliopiston ICT tiedekunnan fuksit ovat ideoineet vuodesta 2015 alkaen Kangas ServiceJam -tapahtumassa Kankaan alueen liiketoimintojen kehittämistä. 

Kehitystyössä pohditaan paitsi kohderyhmien tarpeita myös soveltuvia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, ansaintalogiikkaa, tulolähteitä, yhteistyöverkostoja, markkinointia, myyntiä, jakelukanavia, skaalautuvuutta, teknologista älykkyyttä, resurssiviisautta, kiertotaloutta sekä muita mahdollisia lisäarvoja Kankaan alueen kohderyhmille ja sidosryhmille.

Opiskelijoiden työskentelyä aiheiden ympärillä voit seurata täällä. Opiskelijat esittelevät tuotoksiaan 14.12. Kankaan alueen kehittäjäverkostoille.

Kankaan alue Jyväskylän keskustassa on noin miljardin euron kokoinen strateginen mm. digiälykkyyteen tähtäävä kaupunkikehitysalusta. Kehitystyössä mukana on yksityisiä ja julkisia toimijoita. Kankaan alueella toimii Suomessa ainutlaatuinen investointituotoista lohkaistava %-talous mm. taide- ja kulttuuritapahtumatuotannon sekä alueviihtyisyyden edistämiseksi. Ensimmäiset asuinkerrostalot ovat jo nousseet Kankaan alueelle, ja vuoteen 2040 mennessä tavoitellaan n. 5000 asukasta ja 2100 työpaikkaa.

 

Avainsanat

Jaa

Takaisin