jamk.fi
15.3.2016

Promaint palkitsi Ilkka Kiukaan YAMK-opinnäytetyön

Kunnossapidon erikoislehti Promaint palkitsi Ilkka Kiukaan JAMKin teknologiaosaamisen johtamiseen tekemän YAMK-opinnäytetyön: "Optimization of Maintenance Outsourcing." Opinnäyte käsittelee kunnossapidon henkilöresurssien ohjausta.

Kiukaan opinnäytetyö perustuu tarpeeseen reagoida oman henkilöstön määrällisiin, jo toteutuneisiin ja tuleviin muutoksiin.
"Henkilöresurssien vähenemisen myötä, mikäli työmäärää ei voida vähentää, on pohdittava alihankinnan ja ulkoistamisen tarpeellisuutta. Opinnäytetyössäni tutkin ulkoistamisen vaikutuksia organisaation toimintaan ja henkilöstöön. Näiden tutkimustulosten valossa pyrin selvittämään, mitä komponentteja optimaalinen ulkoistaminen pitää sisällään ja mihin seikkoihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota toimintoja muutettaessa. Optimaalisen ulkoistamisen tarkoituksena, tässä kyseisessä tapauksessa, on löytää paras mahdollinen toimintatapa oman henkilöstön ja ulkoisen toimijan kesken ja hallita henkilöresurssien vajeita ja ylimääriä", Kiukas kertoo palkitusta työstään.

Lue lisää Promaint-lehdestä

Takaisin