jamk.fi
19.9.2016

Palvelut ovat auki 24/7, mutta kuka hoitaa lapset?

Miten työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu moninaistuvassa, ympäri vuorokauden palveluja tarjoavassa yhteiskunnassa? Miten turvataan lapsen hyvinvointi vanhempien vaihtelevien työaikojen pirstaloimassa arjessa? Näihin kysymyksiin etsitään vastausta OHOI-Osaamista vuorohoitoon -hankkeen ”Palvelut auki 24/7- Kuka hoitaa lapset?”-seminaarissa 21.9. Jyväskylän ammattikorkeakoululla, os. Piippukatu 2, Dynamon auditorio. Tilaisuus alkaa klo 12.

Seminaarissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen merkitystä 24/7-yhteiskunnassa ja työnantajien ja vuorohoidossa työskentelevän henkilöstön yhteistyötä heidän toimiessaan perheiden tukena. Seminaari haastaa työnantajat, varhaiskasvatuksen henkilöstön, esimiehet, päättäjät, lasten vanhemmat ja muut asiantuntijat vuoropuheluun.

Vanhempien työajat rytmittävät perheen arkea. Työelämän vaatima joustavuus, vaihtelevat työajat ja työskentely varhaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voivat lisätä kuormitusta ja hankaloittaa arjen sujumista. Varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen laajennettuina aukioloaikoina, öisin ja viikonloppuisin mahdollistaa monessa perheessä vanhempien työssäkäynnin ja samalla tasapainottaa perhe-elämää.  Lasten ja perheiden arkea 24/7 auki olevassa yhteiskunnassa voidaan tukea myös kehittämällä työelämää perheystävällisemmäksi ja lisäämällä vuoropuhelua työelämän ja varhaiskasvatuspalveluiden välillä.

– Yhteiskunnassamme tarvittaisiin tällä hetkellä yli sektorirajojen ulottuvaa keskustelua, jotta työelämänmuutosten vaikutuksia työntekijöiden ja lasten elämään voitaisiin pehmentää ja hallita. Työnantajilla ei välttämättä ole selvää kuvaa lapsiperheiden arjen monimuotoisuudesta juuri epäsäännöllistä työaikaa tekevien vanhempien osalta. Esimerkiksi muutokset vanhempien työajoissa vaikuttavat myös lasten hoitopaikan työntekijöiden työvuosuunnitteluun sekä toiminnan toteuttamiseen, OHOI-hankkeen projektipäällikkö Ulla Teppo toteaa.

Keski-Suomessa vuorohoidon osaamiskeskittymä

Keski-Suomessa on pureuduttu varhaiskasvatuspalveluiden laadun ja tarjonnan kysymyksiin erityisesti vuorohoidon osalta OHOI – Osaamista vuorohoitoon –kehittämishankkeessa (2015-2016). Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke on kehittänyt ja tukenut varhaiskasvatuspalveluiden kehittämistä erityisesti vuorohoidon osalta ja tarjonnut koulutusta henkilöstön osaamisen tueksi, edistämällä vertaisoppimista maakunnassa, luomalla yhdessä varhaiskasvatusjohtajien kanssa päätöksentekoa helpottavia raameja sekä lisäämällä yhteistyötä elinkeinoelämän ja varhaiskasvatuspalveluiden välillä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Lastenhoitoalan Liiton, Lastentarhanopettajaliiton, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Keski-Suomen kuntien osallistuminen OHOI-hankkeeseen on aktiivista. Hankkeessa on mukana yhteensä yli 30 vuorohoitoa tarjoavaa varhaiskasvatusyksikköä 21 Keski-Suomen kunnasta.

Seminaarin ohjelma

Lisätietoja:
Ulla Teppo, projektipäällikkö, 050 3722779, etunimi.sukunimi@jamk.fi,  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Avainsanat

Jaa

Takaisin