jamk.fi
13.10.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja JAMKin väliset sopimusneuvottelut

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja JAMKin väliset sopimusneuvottelut käytiin Helsingissä 12.10. JAMKin edustajina paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Aila Paloniemi, controller (JAMK Oy:n hallitus) Eino Leisimo, rehtori Jussi Halttunen, hallintojohtaja Mikko R. Salminen sekä koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen.

Neuvottelut sujuivat erittäin hyvässä hengessä ja JAMK sai runsaasti kiitosta mm. innovatiivisesta uuden sukupolven korkeakoulu-kehittämistyöstä. Toiminnallisen yhteistyön lisäämiseen yliopiston kanssa kannustettiin. Keskeisiä yhteistyön osa-alueita ovat mm. yrittäjyysopintojen yhteinen tuottaminen, kesä- ja ympärivuotisen opiskelun laajentaminen, JAMK Generatorin ja Jyväskylän Yritystehtaan yhteistyön syventäminen sekä opintojen ristiinvalinnan ja avoimen korkeakoulutuksen yhteistyön lisääminen. Tavoitteena on yhteinen kesälukukausi vuonna 2018. Sen suunnittelu aloitetaan vuonna 2017.

Sopimusneuvotteluissa merkittäväksi asiaksi nousi kuntoutuksen osaamiskeskittymä: JAMK ja Metropolia amk tulevat toimimaan yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja kehittämään alan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. Kuntoutusalan osaamiskeskittymä tukee valtakunnallisen soteuudistuksen toteuttamista ja JAMKin rooli mm. Kukkulan ja Hippoksen kehittämisessä vahvistuu.

JAMK sai kiitosta TKI:n, palveluliiketoiminnan ja erityisesti aikuiskoulutuksen joustavien koulutustarjontamallien kehittämisestä. Kasvavaan aikuiskoulutuksen kysyntään vastaavat hyvin sekä JAMKin korkeakouludiplomikoulutus että avoimen amk:n tarjonta. OKM kannustaa jatkossakin olemaan aktiivinen näillä osa-alueilla

JAMK lisää ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittamaan valittujen osuutta kaikista uusista opiskelijoista. Vuonna 2020 ammattikorkeakouluun perustutkintoon valituista opiskelijoista vähintään 80 % on ensimmäistä kertaa korkeakouluun hyväksyttyjä. Sopimusneuvottelussa keskusteltiin myös koulutuksen digitaalisia ratkaisuja hyödyntävästä toteutuksesta: vuoteen 2020 mennessä yli puolet tutkintokoulutuksen aloitusryhmistä tulee hyödyntämään monimuoto- ja digitaalisia ratkaisuja.

JAMK tulee tarjoamaan opettajankoulutuksen osaamistaan ammattikorkeakoulujen pedagogiseen kehittämistyöhön sekä opettajien digipedagogiikan osaamisen vahvistamiseen.  Sopimuskauden aikana JAMKin opettajien pedagoginen kehittämisohjelma on toteutettu ja 100 % ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on varmistanut digipedagogiset ja pedagogisen kehittämistyön valmiutensa. Lisäksi JAMK uudistaa vuoteen 2018 mennessä koulutuksensa yrittäjyys- ja innovaatiopolkuja painottaen ongelmanratkaisuja ja kokeiluja tukevia ympäristöjä. Kaupallistamiseen tähtääviä toimintamalleja ja yhteisöjä luodaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, koulutuskuntayhtymän sekä kaupungin kanssa eri kehitysalustoille.

OKM:n ylijohtaja Tapio Kosusen mukaan ammattikorkeakoulujen vuoden 2017 rahoituksen kehys on 834 miljoonaa euroa. Summa noin 25 milj € pienempi kuin vuonna 2016. JAMKin rahoitus vuonna 2017 säilynee vuoden 2016 tasolla, joka on noin 41,7 miljoonaa euroa.  Strategiarahoituksen osuus julkaistaan 12.12.2016 eduskunnan valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn jälkeen.

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori, 0400 644913, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

Takaisin