jamk.fi
27.10.2016

Opettajat digiloikkasivat biotalousalalla uudelle tasolle

Biotalousalan koulutuksen UP-digitalisoimishankkeen yhteistyö tiivistyy, kun Viitasaaren ja Pihtiputaan lukiot, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti sopivat yhteistyöstä biotalousalan digitalisoidun oppisisällön tarjoamisesta lukio- ja ammattiopiston opiskelijoille. Yhteistyö koskee myös suoritusten hyväksilukua.

Keskisuomalaiset oppilaitokset ovat runsaan vuoden ajan edistäneet digitaalisten välineiden hyödyntämistä biotalousalan opinnoissa. Opettajat ovat hioneet digitaitojaan hankkeen järjestämissä koulutuksissa ja työpajoissa. Biotalousalan koulutusta on haluttu kehittää tavoitettavammaksi ja sujuvammaksi.

Nyt yhteistyö ottaa uuden askeleen, kun lukio-opiskelijoille ja ammatillisen tutkinnon suorittajille avautuu uutta opintotarjontaa JAMKin Biotalousinstituutissa. Yhteistyökumppanit tapaavat Viitasaaren lukiolla 8.11. sopiakseen käytännön toimenpiteistä, joiden tuloksena digitaalinen opintotarjonta on valmis ja suoritusten hyväksiluvun asiat ovat opiskelijan näkökulmasta selkeät ja vaivattomat.

– Toisen asteen opiskelijoiden kannalta mahdollisuus sisällyttää ammattikorkeakoulun Innovations in Bioeconomy –opintojakso lukio- tai ammattiopisto-opintoihin ja erityisesti suorituksen hyväksiluku JAMKin Biotalousinstituutissa on mahtava juttu, projektipäällikkö Ari Langén JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta toteaa.

Aluelukion rehtori Pentti Räisänen näkee UP-hankkeen nostaneen lukion opettajien TVT-osaamisen tasoa jo nyt.

– Sähköisten oppimateriaalien käyttöönoton kynnys on alhaalla, ja erilaisten opetusta tukevien sähköisten työvälineiden käyttö on lisääntynyt. Useassa oppiaineessa on siirrytty digitaalisiin oppikirjoihin.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opettaja Sarita Jylhä-Rastas toteaa, että hankkeen kautta tarjotut koulutukset ovat rohkaisseet opettajia kokeilemaan ja ottamaan erilaisia TVT-välineitä ja uudenlaista verkkopedagogiikkaa käyttöön. Hankkeessa pilotoiduista menetelmistä ja välineistä on jo jaettu kokemuksia ja tietoa laajalti POKEn eri koulutusaloille ja yksiköihin. Digiloikkaa ollaan vahvasti tekemässä.

Biotalousinstituutin lehtori Arto Riihinen kertoo, että avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan kautta opintojaksojen suorittaminen onnistuu keneltä tahansa.  Opetuksen digitalisoitumisen myötä  opiskelu on entistä helpompaa myös eri paikkakunnilla opiskeleville toisen asteen opiskelijoille.

– Opintojen taso on sama kuin Biotalousinstituutin omilla tutkinto-opiskelijoilla, jolloin suoritukset voidaan hyväksilukea opiskelijoiden amk-tason jatko-opinnoissa, toteaa Riihinen.

Biotalousalan koulutuksen digitalisoimisen ja koulutusyhteistyön tiivistämisen takana on syksyllä 2015 käynnistynyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston ja lukiokoulutuksen yhteinen Uusi oppiminen – uudet ympäristöt (UP) -hanke. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa kokeilujen kautta kehitetään toimintamalleja itselle ja laajempaankin levitykseen.

Lue lisää

Lisätietoja:
Ari Langén,  projektipäällikkö, 050 363 8882, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Takaisin