jamk.fi
23.5.2016

Ohutpinnoitteiden tutkimuksella teknologista etumatkaa Keski-Suomen teollisuudelle

Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikkö ja yliopiston IT-tiedekunta luovat yhteistyössä ohutpinnoitealan soveltavan tutkimuksen ympäristön. Ohutpinnoitusklusteri on osa EduFutura-osaamiskeskittymän toimintaa.

Maakuntahallitus on hyväksynyt osarahoitettavaksi EU:n rakennerahasto-ohjelmasta JAMKin teknologiayksikön ja Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on luoda uusi ohutpinnoitealan soveltavan tutkimuksen ympäristö. Materiaaliteknologista tietämystä ja -pinnoitusteknologioiden käyttöä halutaan lisätä ja niille etsitään uusia sovelluskohteita yritysten kanssa. EU-rahoituksen osuus on noin 280 000 euroa.

Teollisesti Funktionaaliset Pinnat (TFP)-hankkeessa parannetaan soveltavan tutkimuksen avulla yhteistyössä ohutpinnoitusteknologioita hyödyntävien yritysten kanssa jo olemassa olevien teknologioiden käyttöä, sekä pyritään löytämään niille uusia sovelluskohteita. Avoimen tiedonjaon alustaksi luodaan myös pinnoitusportaali hankkeen tulosten ja alan tutkimustiedon jakamiseksi.

Erityisenä tutkimusaiheena ovat adhesiivisten ja likaantuvien pintojen parempi toiminta uusia ohutpinnoitteita käyttämällä. Lisäksi hankkeessa kehitetään uutena tutkimuksellisena avauksena pintojen ominaisuuksien mittaamista ja mallintamista nopeaa spektrikuvantamista hyväksikäyttäen. Hanke on tärkeä askel JAMKin ja JY:n kehittymisessä huipputason sovelletun ohutpinnoitusteknologian osaamisympäristöksi, joka toimii kehittämisalustana yritysten kanssa muodostettavan ohutpinnoitusklusterin toiminnalle.

–  Ohutpinnoitusklusteri vastaa tutkimusalueen teknologisen kehittymisen globaaleihin haasteisiin ja on tärkeä osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän välistä EduFutura–osaamiskeskittymän toimintaa, toteaa  koulutus- ja T&K-päällikkö Matti Kurki JAMKista.

–  Kuvantamistekniikat voivat tarjota ratkaisevaa kilpailuetua pinnoitteiden laadun tarkkailussa, jatkaa tutkija Tero Tuovinen Jyväskylän yliopistosta.

–  Kehittämällä uusia pintateknologioita, niiden mittaamista sekä niihin pohjautuvia uudenlaisia innovaatioita luodaan edellytyksiä uuden, kilpailukykyisen kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiselle alueen yrityksiä silmällä pitäen.

Hanke käynnistyy 1.6. ja kestää vuoden 2018 loppuun.

TKI-toiminta JAMKissa

Lisätietoja:
Matti Kurki, koulutus- ja T&K-päällikkö, 040 548 2230, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö
Tero Tuovinen, tutkija, 050 441 3685, etunimi.sukunimi@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto, IT-tiedekunta

 

Takaisin