jamk.fi
31.10.2016

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyöselvitys 2016 valmistunut

Jyväskylän kaupunki antoi 12.5.2016 Jussi Halttuselle toimeksiannon selvittää Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston nykyistä tiiviimpää yhteistyötä. Selvitysraportti valmistui aikataulun mukaisesti lokakuun lopussa 2016. Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtorina työskentelevä Jussi Halttunen on tehnyt selvitystyön yksityishenkilönä.

Jussi Halttunen on keskittynyt selvityksessään korkeakoulujen väliseen toiminnalliseen yhteistyöhön annetun toimeksiannon mukaisesti. Raporttia varten hän on muun muassa haastatellut 50 keskeistä asiantuntijaa ja sidosryhmien edustajaa.

- Vahvojen korkeakoulujen tiiviimmällä yhteistyöllä on suuri merkitys erityisesti Jyväskylän kaupunkiseudun, mutta myös koko Keski-Suomen elinvoimaisuuden kehittymiseen, painottaa Jussi Halttunen.

Kaiken kaikkiaan Halttunen nostaa raportissaan esille yli 20 uutta, konkreettista yhteistyöesitystä ja –avausta. Yhteistyöselvitys löytyy kokonaisuudessaan täältä.

– Perusteellisesti tehty selvitys sisältää hyviä esityksiä keinoista yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyön syventämiseksi. Nyt on tärkeää miettiä, millaisilla organisatorisilla tai omistukseen liittyvillä ratkaisuilla voimme varmistaa, että esitykset muuttuvat todeksi, painottaa kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Myös yliopiston rehtori Matti Manninen on tyytyväinen.

– Jussi Halttusen erinomaisen selvityksen konkreettisten ehdotusten pohjalta tulemme varmasti lisäämään yhteistyötä jo ensi vuoden aikana, toteaa rehtori Matti Manninen.

Opiskelijoille enemmän mahdollisuuksia rinnakkaisaloilla 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Jyväskylän yliopiston yhteisiä koulutusaloja, nk. rinnakkaisaloja, ovat kauppatiede/liiketalous, ICT-ala, terveystieteet/liikunta/sosiaali- ja terveysala sekä musiikki. Lisäksi on löydettävissä synergiaa luonnontieteiden ja tekniikan insinöörikoulutuksen aloilla.

Selvityksessä esitetään konkreettisina lähitulevaisuuden yhteistyömuotoina korkeakoulujen opiskelijoiden vapaata opintojaksojen ristiinvalintaa korkeakoulujen rinnakkaisalojen amk-tutkintokoulutuksen sekä yliopiston kandidaattikoulutuksen tarjonnasta. Selvityksessä esitetään kesäksi 2017 kokeilua, missä korkeakoulut toteuttavat opiskelijoiden vapaasti valittavissa olevan yhteisen kesäopintotarjonnan. Myös avoimen korkeakoulun yhteistyön syventämistä esitetään aikuiskoulutuksen tarjonnan lisäämiseksi.

Opiskelijakuntien edustajat näkivät tiivistyvässä korkeakouluyhteistyössä merkittäviä hyötyjä. Opintopolkujen joustavoittaminen, niiden parempi hallinta sekä laajemmat opintojaksojen valinnan mahdollisuudet voisivat tuoda opiskelijoille hyötyjä ja nopeuttaa tutkinnon suorittamista. Yhteiset oppimisympäristöt, mm. laboratorio-ympäristöt, tukevat joustavaa opiskelun mahdollisuutta molemmissa korkeakouluissa. Jyväskylän yliopiston, JAMKin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tänä vuonna aloittama EduFutura -yhteistyö tukee opiskelijoiden oppimista koulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta.

Korkeakoululähtöisen yrittäjyyden vahvistaminen lisäämään uusien kasvuyritysten määrää


Korkeakoululähtöisen yrittäjyyden vahvistamiseen kohdistuu selvityksen mukaan suuri odotus. Halttunen esittää, että korkeakoulut rakentavat ja toteuttavat EduFutura -yhteistyönä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa yhteisen yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan oppimisympäristön ja ekosysteemin, jossa hyödynnetään aiempia hyviä pedagogisia kokemuksia mm. JAMK Generaattorista (innovaatioviikko, esihautomo), Tiimiakatemiasta, Jyväskylän yritystehtaasta sekä Oulun korkeakoulujen yhdessä toteuttamista malleista.

Opiskelijoille tuotettavat palvelut

Selvityksessä todetaan, että opiskelijapalvelujen osalta toteutettava yhteistyö riippuu tulevaisuudessa myös JAMKin kampuksen sijainnista. Monet opiskelijapalvelut ovat opiskelijamääristä riippuvia lähipalveluja, joiden tehokkuutta, laatua ja toimivuutta voidaan parantaa mm. erilaisten mobiili- ja itsepalvelusovellusten kautta. Opiskelijapalveluja esitetään kehitettäväksi mm. opiskelijahallinnon tietojärjestelmien yhteensovittamisella, yhteisellä ura- ja rekrytointipalvelulla sekä kirjastoyhteistyöllä.

JAMKin kampuksen sijainti vaikuttaa korkeakoulujen yhteistyön intensiteettiin ja tiiviyteen sekä yhteisten opiskelijapalvelujen järjestämiseen. Toisaalta JAMK tavoittelee kampuksensa sijoittamisella myös yritys- ja työelämäyhteyksien tiivistämistä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tunnistanut neljä mallia kampustensa sijoittumiselle tulevaisuudessa ja lopullinen päätös tulevaisuuden kampusvaihtoehdosta tehdään yhdessä JAMKin pääomistajan Jyväskylän kaupungin kanssa vuoden 2017 aikana. Sijaintipäätös on merkittävä linjanvetoratkaisu korkeakoulujen toiminnan kannalta.

Halttusen mukaan yhteistyön sujuvuuden ja etenemisen kannalta kannattaa alkuun panostaa sellaisiin yhteistyömuotoihin, joissa varsin pian voidaan saada näkyviä tuloksia sekä konkreettisia hyötyjä ja edistymistä.

Yhteistyöstä myös taloudellista hyötyä 

Monet haastateltavista sidosryhmien edustajista pitivät merkittävänä tavoiteltavana hyötynä Jyväskylän korkeakoulujen korkeakoulupoliittisen painoarvon lisääntymistä kansallisesti ja kansainvälisesti oikein toteutetun strategisen yhteistyön kautta. Yhteistyön kehittämiseen ja syventämiseen voisi kumpikin korkeakoulu saada myös merkittävästi opetus- ja kulttuuriministeriön ylimääräistä strategiarahoitusta Tampereen yliopiston, teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyöselvityksen tavoin.

Korkeakoulujen erilaiset profiilit ja orientaatio mahdollistavat hyvän synergisen yhteistyön. Korkeakoulujen yhteistyötä esitettiin suunnattavan myös aloihin ja toimintoihin, joissa saavutettaisiin merkittävimmät taloudelliset hyödyt. Tiiviimmässä korkeakouluyhteistyössä nähtiin potentiaali tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitusvolyymin, aikuis- ja täydennyskoulutuksen myynnin sekä koulutusviennin lisäämiseen. Säästöjä voidaan saada myös hallinto-, tukipalvelu- ja koulutusyhteistyössä sekä mahdollisesti myös tilakustannuksissa.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 1501, 050 3362 819
rehtori Jussi Halttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, p. 0400 644 913
rehtori Matti Manninen, Jyväskylän yliopisto, p.050 591 9525

 

 

Jaa

Takaisin