jamk.fi
17.3.2016

Jyväskylään oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä EduFutura

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ovat tehneet sopimuksen yhteistyöstä. Yhteistyö tulee olemaan aiempaa tavoitteellisempaa ja syvempää, ja on eri koulutusasteita koskevana ainutlaatuinen toimintamalli.

Osaamiskeskittymä EduFutura Jyväskylän tarkoituksena on muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Jyväskylään Suomen merkittävin oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymä.   Kansainvälisesti merkittäviksi kärkialoiksi on määritelty oppimisen uudistaminen, terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta sekä koulutusvienti. Kansallisesti merkittäviksi kärkialoiksi määriteltiin Suomalainen Musiikkikampus, yrittäjyyden edistäminen, sovellettu kyberturvallisuus ja biotalous.

- Sopimus edistää koulutusyhteistyötä eri sektoreiden välillä Jyväskylässä. Musiikkikampus lisää jo nyt opiskelumahdollisuuksia opiskelijoille. Myös yrittäjyysstrategian toteuttamisessa eri yksiköiden opiskelijat ja opettajat toimivat jo yhdessä, Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymänjohtaja Vesa Saarikoski ja JAMKin rehtori Jussi Halttunen toteavat.

EduFuturassa opiskelija on keskiössä.  Yhteisenä tavoitteena on rakentaa opiskelijoiden opintopolut tehokkaiksi ja joustaviksi varmistamalla mm. sujuvat siirtymiset sekä hyväksilukemisen menettelyt eri koulutusasteiden välillä, kehittämällä pedagogiikkaa, karsimalla päällekkäistä koulutusta sekä yhteistoteutuksilla. Lisäksi tähdätään opiskelijan ohjauksen ja tukipalvelujen yhteensovitettuihin menettelyihin.

EduFutura tavoittelee korkeatasoisen osaamisen pohjalta syntyvän uuden yritystoiminnan ja vahvistuvien liiketoimintamallien positiivista vaikutusta työllisyyteen ja opiskelijoiden työllistymiseen sekä asiantuntijoiden lisääntynyttä liikkuvuutta kotimaassa, maailmalla ja oppilaitosten välillä. Yhteistyön tavoitteena on, että tulevaisuudessa EduFutura Jyväskylä on yrityksille aikaisempaa ketterämpi ja helpommin lähestyttävä kumppani.

Tilojen osalta pyritään luomaan tarkoituksenmukaisia keskittymiä. Toimitila- ja laboratorioratkaisuilla vahvistetaan oppilaitosten toimintaedellytyksiä, tilojen käytön tehokkuutta sekä alueen elinkeinoelämää hyödyttävää kehittämistoimintaa.

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori,  0400 644913,  etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Matti Manninen, rehtori, 040 680 0215, etunimi.sukunimi@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto
Vesa Saarikoski, johtaja, 040 341 5100, etunimi.sukunimi@jao.fi, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Avainsanat

Jaa

Takaisin