jamk.fi
20.6.2016

JAMKissa alkaa syksyllä uusi kiinteistöliiketoiminnan korkeakouludiplomikoulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käynnistyy lokakuussa uusi 61 opintopisteen laajuinen kiinteistöliiketoiminnan korkeakouludiplomikoulutus, joka on suunnattu kiinteistö- tai toimitila-alalla toimiville tai alalle suuntaaville aikuisille.

Koulutus on monialainen ja lähestyy kiinteistöliiketoimintaa liiketoiminnan, rakentamisen, juridiikan ja toimitilasuunnittelun näkökulmasta. Opiskelu tapahtuu lähes täysin verkon kautta, joten osallistua voi ympäri Suomen. Noin kolmen kuukauden välein järjestettävät teemapäivät syventävät opintoja ja mahdollistavat kanssakäymisen muiden opiskelijoiden sekä ohjaajien kanssa.

– Koulutus vastaa työelämän esiin nostamaan alan korkeakoulutasoisen koulutuksen tarpeeseen. Lähtökohtana on ollut kiinteistövälitysalan koulutustarve, mutta se palvelee alaa laajemminkin, kertoo JAMKin lehtori Kirsti Hintikka-Mäkinen.

JAMKissa käynnistyy syksyllä myös kaksi muuta korkeakouludiplomikoulutusta: henkilöstö- ja talousosaaja sekä ravitsemusjohtaminen. Korkeakouludiplomikoulutukset ovat korkeakoulututkintojen osista muodostettuja kokonaisuuksia.

Lue lisää

Lisätietoja:
Kirsti Hintikka-Mäkinen, lehtori, 040 7266 705, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoimintayksikkö

Takaisin