jamk.fi
5.4.2016

JAMKin uusi strategia: Osaaminen kilpailukyvyksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) uuden strategian nimenä on ”Osaaminen kilpailukyvyksi”. Tämä tarkoittaa sekä opiskelijoiden että asiakkaiden kilpailukyvyn parantamista osaamisen avulla. Samalla myös JAMKin on kehitettävä omaa osaamistaan. Kilpailukyvyn parantaminen onkin uuden strategian johtoajatus.

Ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Tärkeimmiksi näistä olemme tunnistaneet oppimisen muutoksen, digitalisaation, yrittäjyyden kasvavan roolin, uudet liiketoimintamallit, kansainvälisyyden sekä korkeakoulurakenteiden muutoksen. Tämän ohella Keski-Suomessa toteutetaan lähivuosina useita suuria investointeja, kuten Äänekosken biotuotetehdas, Uusi sairaala, Kankaan alue, Hippos ja Himoksen matkailualue. Nämä tarjoavat aivan uudenlaisia kehitysalustoja JAMKin toiminnalle.

Samaan aikaan talouden hidas kasvu ja tästä johtuva rahoituksen niukkeneminen asettaa korkeakoulun uudenlaisten haasteiden eteen. Korkeakoulun on muutettava rakenteitaan ja toimintamallejaan, jotta korkealaatuinen koulutus, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palvelut voidaan turvata. Strategian keskeinen osa onkin rakenteiden ja toimintamallien uudistaminen, mikä samalla uudistaa koko korkeakoulun. Olemme valinneet tälle muutokselle nimen ”Uuden sukupolven korkeakoulu”. Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuutta rakentaa uusi kampus.

JAMK toimii jatkossakin vahvana ja itsenäisenä ammattikorkeakouluna omistajanaan Jyväskylän kaupunki.

Strategia on tehty yhteistyössä korkeakoulun opiskelijoiden, henkilöstön, ulkoisten sidosryhmien, johdon ja hallituksen kesken. Strategia ottaa huomioon Suomen hallituksen ohjelman ja kärkihankkeet sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen.

Lue lisää

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori, 0400 644 913, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Heikki Malinen, vararehtori, 040 772 3376, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin