jamk.fi
28.10.2016

​JAMKin lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille kansalaisille

Suomen uusi lukuvuosimaksuja koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2016. Uusi lainsäädäntö velvoittaa yliopistoja ja korkeakouluja perimään lukuvuosimaksuja opiskelijoilta, joilla ei ole Euroopan Unioniin (EU) tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan kansalaisuutta ja jotka aloittavat tutkintoon johtavat opintonsa 1. elokuuta 2017 jälkeen. Lainsäädäntö koskee vieraskielisiä tutkinto-ohjelmia.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) opiskelee tällä hetkellä noin 400 EU/ETA -maiden ulkopuolelta tulevaa opiskelijaa. JAMKissa lukuvuosimaksut ovat ammattikorkeakoulututkinnoissa 8 000€/lukuvuosi ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa 9 000 €/lukuvuosi. Lukuvuosimaksu oikeuttaa opiskelemaan ja saamaan tutkinnon sekä normaalit opiskelijoille kuuluvat tukipalvelut. Lukuvuosimaksu peritään kaikilta läsnäololukukausilta ja -vuosilta, myös mahdolliselta jatkoajalta.

Apurahajärjestelmällä kannustetaan tavoitteelliseen opiskeluun

Apuraha myönnetään hakemusten perusteella ja vain lukukausille, joille opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Ensimmäiselle lukuvuodelle kaikki opiskelijat, jotka ovat EU- ja ETA- alueen ulkopuolisia kansalaisia, saavat samansuuruisen apurahan, joka on 50 % lukuvuosimaksun suuruudesta. Seuraavina lukuvuosina apurahan suuruus on 50 % lukuvuosimaksusta edellyttäen, että opiskelija suorittaa opintoja vähintään 55 opintopistettä lukuvuodessa.  Apuraha voidaan myöntää ainoastaan tutkinnon ohjeajaksi (International Business & Nursing -ohjelmissa 3,5 vuotta, International Logistics -ohjelmassa 4 vuotta ja Cyber Security 2 vuotta).

Kaksoistutkinto-opiskelijoiden lukuvuosimaksut ja apurahajärjestelmä

Lukuvuosimaksuvelvollisuus koskee myös kaksoistutkinto-opiskelijoita, jotka ovat EU- ja ETA –alueen ulkopuolisia kansalaisia. Kaksoistutkinto-opiskelijoille voidaan myöntää apuraha. Kaksoistutkinto-opiskelijoiden lukuvuosimaksun suuruus ja apuraha määritellään erikseen.

Lue lisää

Lisätietoja:
Heikki Malinen, vararehtori, 040 77 23376, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu