jamk.fi
16.8.2016

JAMK vastaa saattohoidon osaamisen kehittämishaasteisiin

Suomessa on pulaa saattohoitopaikoista, ja ne jakautuvat alueellisesti epätasaisesti. Myös ammattilaisten osaamisessa on terveydenhuoltojärjestelmässä puutteita. Kuolevien ihmisten hoito ei yllä tasolle, jota laadukas ja arvokas kuolema edellyttää.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastaa tähän tarpeeseen käynnistämällä syyskuussa palliatiivisen eli oireenmukaisen ja saattohoidon opintokokonaisuuden. Sillä tarkoitetaan parantumattomasti sairaan tai henkeä uhkaavaa tautia sairastavan kokonaisvaltaista hoitoa ja läheisten tukemista. Päämääränä on kuolevan ihmisen elämänlaadun ja arvokkuuden säilyminen.

– Palliatiivinen hoito päättyy saattohoitovaiheeseen, joka ajoittuu kuoleman välittömään läheisyyteen. Kivun ja muiden oireiden ehkäisy ja hoito ovat keskeisessä roolissa palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa, JAMKin terveysalan lehtori Irmeli Matilainen kertoo.

Päämääränä on, että pitkälle edennyttä tautia sairastava ihminen elää toimintakykynsä ja intressiensä mukaista aktiivista elämää vähin oirein aina kuolemaansa asti. Läheiset ovat tärkeässä roolissa, ja he tarvitsevat yksilöllistä tukea vielä kuoleman jälkeenkin.

– Arvokkuutta ja elämänlaatua korostavassa palliatiivisessa hoidossa lähtökohtana on kuoleva ihminen yksilöllisine tarpeineen ja tunteineen, hänen ympäristönsä läheisineen sekä yhteistyönä laadittu elämän loppuvaiheen hoitolinjaus ja -suunnitelma. Kyse on pitkälti arvovalinnasta: miten tärkeänä kuolevan ihmisen kärsimyksen hoitoa pidetään, Matilainen jatkaa. 

Palliatiivinen osaaminen – pätevyydestä erityisosaamiseen -koulutuskokonaisuus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja se on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutuksen tavoitteena on osaamisen kehittyminen palliatiivisen ja saattohoidon eri tasoilla sekä yhteisen ymmärryksen lisääminen osaamisvaatimuksista ja niiden kehittämisestä.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Haku päättyy 30.8.2016. Koko koulutuksen sijaan on mahdollista osallistua myös joihinkin kuudesta yksittäisestä seminaaripäivästä.

Lue lisää

Lisätietoja:
Irmeli Matilainen, lehtori, 0400 976 756, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Takaisin