jamk.fi
22.4.2016

JAMKin innovaatioviikko sukelsi verkkoon

​Nyt se on myös verkossa! Sukellus innovaatioiden ja palvelumuotoilun pinnan alle on toteutunut bittien maailmassa. JAMK Innovaatioviikko opintojakson verkkototeutus on pilotoitu kaikessa hiljaisuudessa tänä keväänä ja JAMK InnovaatioDIVE huipentui torstai-iltana. Viimeisessä tapaamisessa ryhmät esittelivät ratkaisunsa toimeksiantajalle -tietenkin verkossa.

JAMK InnovaatioDIVE toteutui tällä kertaa kuukauden mittaisena ja opettajat kokivat olevansa osa todellisen oppimistilanteen testiajoa. He kokosivat yhteen erilaisia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja.

– Astuimme kelluvalle maaperälle ja rohkeasti, yhdessä rakentaen uskalsimme haastaa itsemme ja opiskelijat uudenlaiseen toimintaympäristöön, Juha Hautanen, yksi ryhmäläisiä valmentaneista, toteaa.

– JAMK Innovaatioviikon perusperiaatteista emme luopuneet ja myös verkkototeutus perustui käyttäjäkeskeiseen Design Thinking -menetelmään. Opiskelijat ovat tehneet asiakastutkimusta, ideoineet, konseptoineet ja testanneet kehittämiään ratkaisuja todellisilla loppukäyttäjillä ja asiakkailla.

Toinen JAMK Innovaatioviikon kulmakivistä oli yhteiskehittäminen monialaisissa tiimeissä ja tämä haluttiin säilyttää perustana myös verkkototeutuksessa. Yleensä verkossa oppiminen tapahtuu yksin verkkoon ladatun aineiston perusteella ja yhteistoiminnallinen oppiminen jää vähäiseksi.

JAMK InnovaatioDIVEssä opiskelijat jaettiin yhteentoista monialaiseen tiimiin. Koko opiskelijaryhmällä oli kolme pakollista yhteistä verkkotapaamista, mutta tapaamisien välillä opiskelijat tekivät yhteistyötä Optiman työkaluiluilla, verkon valkotauluilla tai itse valitsemillaan työkaluilla.

Opintojaksolle osallistui pääasiallisesti 58 monimuoto-opiskelijoita eri koulutusaloilta ympäri Suomen. Mukaan mahtui myös muutamia nuorisopuolen opiskelijoita. Myös opettajat toimivat  moniammatillisena tiiminä.

– Verkko ja verkkoläsnäolo on loistava mahdollisuus, mutta se aiheuttaa myös omia vaatimuksia ja reunaehtoja opettajille ja opiskelijoille. Opettajana oivalsimme, että jos suunnittelemme oppimistoiminnan, vuorovaikutuksen, yhdessä oppimisen, opiskelijoiden aktivoinnin ja ohjauksen riittävän hyvin, saamme myös verkossa toteutumaan toiminnallista oppimista eikä verkko-oppiminen olekaan pedagogista kehitystä taaksepäin, kohti yksipuolista tiedon siirtoa, vievä voima, päättää Juha.

Lisätietoja:
Juha Hautanen, lehtori, 040 544 3114, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin