jamk.fi
24.10.2016

Hyvinvointiyksikkö mukana STM:n rahoittamassa kärkihankkeessa

JAMKin hyvinvointiyksikkö on mukana sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa Kukoistava kotihoito - Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus. Hanke alkaa tänä syksynä ja kestää kaksi vuotta. Jyväskylän kaupunki toimii hankkeen johtajana ja koordinaattorina. Osatoteuttajina toimivat JAMK, muut Keski-Suomen kunnat ja muutamat yritykset.

Pääpaino on koti- ja omaishoidossa vaikuttaviksi osoitettavien toimintamallien soveltamisessa ja juurruttamisessa koko maakuntaan. Lisäksi hankkeessa tullaan kokeilemaan innovatiivisia toimintamalleja. Toimenpiteissä hyödynnetään hyvinvointiyksikön kuntoutuksen ja hoitotyön osaamista.

Hankkeen myötä JAMK on mukana kehittämässä maakunnan kotihoitoa kaikkien Keski-Suomen kuntien, sairaanhoitopiirin, perusterveydenhuollon organisaatioiden sekä Jämsän terveys Oy:n, Med Group Oy:n ja Lääkehoidon turva Oy:n kanssa. Tämä on luontevaa jatkoa maakunnan SOTE 2020-hankkeelle.

Lue STM:n uutinen aiheesta

Lisätietoja:
Kare Norvapalo, T&K-päällikkö,  040 519 6091, etunimi.sukunimi@jamk.fi,  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Takaisin