jamk.fi
5.1.2016

Haussa opetusalan opiskelupaikat aikuisille

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aikuisopiskelijat pätevöityvät opetusalalle ja hankkivat ohjaustaitoja työelämään. Ammatillisen opettajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan opintoihin voi hakea 8. - 27. tammikuuta.

Ammatillinen opettajankoulutus on tarkoitettu eri alojen aikuisille ammattilaisille. Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta. Osa opiskelijoista työskentelee jo oppilaitoksissa vailla pedagogista kelpoisuutta, mutta monelle opinnot ovat uusi suunta uralla.

– Muuttuva työelämä vaatii oppimisen ja ohjaamisen taitoja. Viime vuosina meillä on ollut yhä enemmän työelämän organisaatioista ponnistavia opiskelijoita, jotka haluavat kehittää ohjaustaitojaan, kertoo opettajankoulutuspäällikkö Harri Keurulainen JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. 

Aikuisopiskelijan oman tahdin mukaan koulutus kestää yleensä 1–2 vuotta. Suuri osa opiskelee työn ohessa, sillä lukuvuodessa on noin 12 lähipäivää. Lähitapaamisten ohella koulutukseen kuuluu paljon verkko-oppimista yksin ja ryhmässä, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä opetusharjoittelu.

– Verkko-opiskelun rooli korostuu jatkuvasti, mikä tuo opintoihin yhä enemmän joustavuutta. Opettajankoulutusryhmiämme kokoontuu eri puolilla Suomea sekä verkossa. Opiskelijoinamme voivatkin olla niin jyväskyläläinen insinööri, laukaalainen agrologi, joensuulainen sosionomi kuin lappeenrantalainen kauppatieteen maisterikin, selventää Keurulainen.   

Opettajaopinnot suoritettuaan voi opiskelua jatkaa ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Tänä vuonna JAMKissa on tarjolla opiskelupaikkoja Jyväskylän lisäksi Pohjanmaan alueryhmissä. Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden ammatillisiin oppilaitoksiin ja opinto-ohjaajankoulutus kaikille kouluasteille.

Haku koulutuksiin on avoinna 8.–27.1.2016 opintopolku.fi-palvelussa. Hakuaikana JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää koulutuksista avoimia infotilaisuuksia verkossa, joista voi lukea lisää täältä.

Lisätietoja:
Harri Keurulainen, opettajankoulutuspäällikkö, 040 5323 147, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Katariina Jouhiaho, opintojen ohjaaja, 040 752 5358, etunimi.sukunimi@jamk.fi , Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

 

 

Takaisin