jamk.fi
22.8.2016

Haluatko kehittää kotikylääsi?

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Sykettä kylässä–hankkeen tavoitteena on kylien kehittäminen ja asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääminen. Pilottikylinä ovat olleet Rantakylä ja Kinnulan Muhola. Uusia kyliä otetaan mukaan porrastetusti vuoden 2017 loppuun asti.

– Pilottikylissä toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Kylillä on käynnistetty muun muassa erilaisia harrastekerhoja ja järjestetty tapahtumia. Kyläläiset ovat kokeneet Syke-hankkeen positiivista virettä tuovana ja kylän elämää piristävänä asiana, hankkeen projektipäällikkö Susanna Nurmeksela kertoo.

Sykettä kylässä käynnistää kylillä uudenlaista toimintaa ja tuo hyvinvointia tukevia palveluita lähelle asukkaita yhdessä alueen yrittäjien kanssa. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat kyläläiset itse, heidän tarpeensa ja toiveensa.

Tarve pohjoisen Keski-Suomen kylien kehittämiseen on syntynyt maaseudun vetovoiman heikkenemisestä ja mikro- ja pk-yrittäjyyden kannattavuuden ja kasvun ongelmista. Hankkeen toiminta-alueina ovat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Kannonkoski, ja ensisijaisena kohderyhmänä ikääntyneet, lapsiperheet ja työttömät. Toiminta on kuitenkin kaikille avointa.

Kehittämistoimintaan mukaan haluavat voivat ottaa yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Susanna Nurmekselaan sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät hankkeen sivuilta jamk.fi/syke. Ainoana edellytyksenä osallistumiselle on yhteisen kokoontumistilan löytyminen kylältä.

Sykettä Kylässä-hankkeen (2.1.2016 - 31.1.2019) päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Keski-Suomen Sydänpiiri. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lue lisää

www.facebook.com/sykettakylassa

Lisätietoja:
Susanna Nurmeksela, projektipäällikkö, 040 637 2355, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Sykettä Kylässä (Syke) –hanke

Takaisin