jamk.fi
27.4.2016

Green Care -osaajat hyödyntävät luontoa sosiaali-, terveys- ja virkistystoiminnassa

Jyväskylässä alkaa elokuussa 2016 Green Care-pilottikoulutus, jossa keskitytään luonnon ja maaseudun hyödyntämiseen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Koulutus on monialainen ja se on suunnattu luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille. Siihen ei ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia.

Green Care on tavoitteellista toimintaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi osana kuntoutusta, kasvatusta, terapiaa tai työyhteisön valmennusta. Se jaetaan vihreä voiman ja hoivan alueisiin. Voimalla tarkoitetaan kasvatusta ja ennaltaehkäisevää työtä, hoivalla terapia- tai kuntoutustyöskentelyä.

Koulutuksen teemoja ovat Green Care-toiminnan perusteet, toimintaympäristöt, menetelmät ja toimintamuodot, asiakaspalvelu- ja ohjaustyö, liiketoiminnan kehittäminen ja palvelumuotoilu sekä ohjaaja- ja kouluttajaosaaminen. Jyväskylän Könkkölä ja Mankolan koulu ovat mukana koulutuksessa esimerkkiympäristöinä. Molemmissa paikoissa luontoa on hyödynnetty monipuolisesti kasvatuksen ja voimaantumisen tukena.

Metsässä kävelyn, puutarhassa toimimisen tai maatilalla eläinten parissa työskentelyn on todettu muun muassa vähentävän stressiä, laskevan verenpainetta sekä edistävän palautumista.

– Luonnossa tekeminen lisää sekä terveiden hyvinvointia että tehostaa sairaudesta tai vammasta toipuvien kuntoutumista. Sopivasti annosteltuna luonto on myös hyvä lääke sairauksien tai työuupumuksen ennaltaehkäisyssä, JAMKin Green Care -koulutushankkeen projektisuunnittelija Heidi Kihlström-Lehtonen kertoo.

JAMK on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa koulutetaan uusia Green Care-osaajia seitsemällä paikkakunnalla. Koulutus kestää reilun vuoden ja on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Opintoja voi tehdä työn ohessa. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa jokaiselta toteutuspaikkakunnalta. Pilotti on maksuton.

Green Care-koulutusmalli korkea-asteelle -hanketta (22.6.2015 - 21.6.2018) osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Koulutusmallia kehittävät yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu.

Hakuaika koulutukseen on 1. - 22.5.2016. Lisätietoja koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta.

Tutustu Jyväskylän Könkkölän Green Care -toimintaan.

Lisätietoja:
Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, projektikoordinaattori, 050 591 9914, heidi.kihlstrom(@)jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Takaisin