jamk.fi
31.5.2016

Green Care -korkeakoulutuksen pilottiin runsaasti hakijoita

Jyväskylässä syksyllä 2016 alkavaan Green Care-pilottikoulutukseen oli 75 hakijaa. Koulutus toteutetaan Jyväskylän lisäksi kuudella paikkakunnalla: Rovaniemellä, Kajaanissa, Kokkolassa, Seinäjoella, Porissa ja Mikkelissä. Kuhunkin ryhmään valitaan 20 osallistujaa.

Valtaosa hakijoista on sosiaali- ja terveysalan, maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon ammattilaisia. Mukana on myös erä- ja luonto-oppaita sekä eri alojen yrittäjiä.

Koulutuksen pilotointi käynnistyy 30 opintopisteen kokonaisuudella, jonka suorittaminen kestää kevääseen 2017 saakka. Syksyllä 2017 pilotointi jatkuu 10 opintopisteen jatko-opinnoilla.

Koulutuksen teemoja ovat Green Care-toiminnan perusteet, toimintaympäristöt, menetelmät ja toimintamuodot, asiakaspalvelu- ja ohjaustyö, liiketoiminnan kehittäminen ja palvelumuotoilu sekä ohjaaja- ja kouluttajaosaaminen.

Green Care-koulutusmalli korkea-asteelle -hanketta (22.6.2015 - 21.6.2018) osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Koulutusmallia kehittävät yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:
Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, projektikoordinaattori, 050 591 9914, heidi.kihlstrom@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Jaa

Takaisin