jamk.fi
21.3.2016

DIKO-hankkeessa kehitetään kotihoidon johtamisosaamista ja henkilöstön digitaitoja

Kotihoidossa meneillään oleva voimakas työ- ja toimintakulttuurin muutos vaatii paljon paitsi työntekijältä myös johtamiselta. Moninaisen toimintakentän johtaminen asettaa entistä suurempia haasteita esimiehille. Työn tekeminen asiakkaan kotona lisää vaatimuksia avoimuudelle, tiedottamiselle ja tiedon kululle sekä hajautetun toimintajärjestelmän johtamiselle ja kehittämiselle.

Työhyvinvointia digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin (DIKO) -hankkeen päätavoitteena on kehittää kotihoitoa ja palveluasumista tarjoavien yritysten lähiesimiesten johtamisosaamista ja edistää työhyvinvointia hyödyntämällä digitaalisuutta ja kokeilukulttuuria.

Digitaalisilla kokeiluilla työntekijät osallistetaan kehittämään omaa työtään ja tuetaan yrityksen johtoa digitalisaation edellyttämien osaamistarpeiden vahvistamisessa ja muutosten ennakoinnissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen alueen kotihoitoa ja palveluasumista tuottavat mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016 - 28.2.2019. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja:
Anja Tanttu, projektipäällikkö, 040 756 3662, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Jaa

Takaisin