jamk.fi
29.11.2016

Biotalouden erikoistumiskoulutuksia kehitetään Saarijärvellä 30.11.

Uusiin biotalousalan osaamistarpeisiin suunnitellaan erikoistumiskoulutusta, joka tuottaa biotaloudessa tarvittavaa osaamista korkeakoulujen perustutkintojen päälle. Syksyllä 2016 toteutetussa kehittämistyön taustakyselyssä saatiin keskisuomalaiselta vastaajalta osuva palaute: ”Uuden osaamisen merkitys vain korostuu, kun sitoudumme ilmasto- ja energiapolitiikan yhteisiin päätöksiin. Maaseudulla on pidettävä huolta, että innovaatioympäristöt ovat riittävän suuria, jotta saadaan riittävästi luovia henkilöitä ristipölytykseen yhteisen asian äärelle.”

Biotalouden erikoistumiskoulutuksien suunnittelu aloitetaan ke 30.11. klo 10-15 JAMKin Biotalousinstituutissa Saarijärvellä. Ensimmäisen työpajan aiheena on ”Biotalouslogistiikka - muuttuva toimintaympäristö ja digitalisaation mahdollisuudet”.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestettävän työpajan tavoitteena on selvittää alueiden erikoisosaamistarpeita biotalouteen liittyen. Päivä aikana pohditaan mm. erikoistumiskoulutuksen mahdollisuuksia, tavoitteita ja  sisältöjä.

– Uskon, että keskustelu tulee edistämään alueiden kehittämistoimintaa ja yhteistyötä erikoitumiskoulutusten mahdollisuuksien ohella, toteaa kehittämistyön vetäjä Hannariina Honkanen JAMKista.

Työpajassa alustajina ovat järjestäjien lisäksi Metsäkeskus, MetsäForest, A-Tuottajat ja Bitcomp. Työpajaan osallistuu laaja joukko toimijoita; mm. ELY-keskus, TE-toimisto, SSYP, MTK, Metsäkeskus, Infrapix, Metsähallitus, Keski-Suomen liitto ja JAO.

Työpaja liittyy valtakunnalliseen Biotalouden erikoistumiskoulutusten kehittäminen –hankkeeseen (OKM). Mukana kehittämistyössä ovat luonnonvara-alalla kouluttavat korkeakoulut Suomessa. Biotalouskoulutusverkosto käsittelee tulokset helmikuussa 2017 valtakunnallisessa työpajassa. Kevään aikana muodostetaan käsitys biotalouden erikoistumiskoulutusten tarpeista ja toimintamallista.

Lue lisää biotalouslogistiikasta

Lisätietoja:
Hannariina Honkanen, asiantuntija, 050 432 5820, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

 

 

 

Takaisin