jamk.fi
8.11.2016

Asukkaiden ohella myös ulkopaikkakuntalaiset mieltävät Jyväskylän urheilukaupungiksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Sport Business School tutki Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n toimeksiannosta Jyväskylän kaupungin urheilukaupunki-imagoa kaupunkilaisten, vierailijoiden ja turistien keskuudessa.

Tutkimus toteutettiin vuosina 2015-2016 ja haastatteluita tehtiin yhteensä 1706. Tutkimuksen toteutuksessa oli mukana ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden lisäksi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan asiantuntijoita.

Kaikkien vastaajaryhmien mielestä liikunta ja urheilu liitetään vahvasti Jyväskylän imagoon. Paikallisista asukkaista 90,5 % mielestä Jyväskylällä on liikunta- ja urheilukaupunki-imago. Ulkopaikkakuntalaisista kävijöistä 83,5 % ja ulkomaalaisista 78,8 % pitivät Jyväskylää liikunta- ja urheilukaupunkina. Liikunnan ja urheilun lisäksi Jyväskylän imagoon (yleisesti) linkitettiin vahvasti koulutus, luonto sekä hyvään kaupunkirakenteeseen ja sijaintiin liittyviä asioita, kuten satama, Harju ja sijainti keskellä Suomea.

Tutkimuksen tuloksista on selkeästi nähtävissä tekijät, jotka kuvaavat Jyväskylää liikunta- ja urheilukaupunkina. Liikunta- ja urheilukaupunki-imago muodostui vastaajien mielestä ensisijaisesti hyvistä urheilu- ja liikuntamahdollisuuksista, kuten hyvät liikuntapaikat ja eri toimijoiden monipuolinen tarjonta. Seuraavaksi eniten mainintoja imagon luojina saivat JYP ja jääkiekko, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta sekä Neste Ralli.

Kysyttäessä keitä urheilijoita vastaajat yhdistävät Jyväskylään, sai eniten mainintoja Matti Nykänen. Seuraavaksi eniten mainittuja Jyväskylän urheilija-kasvoja olivat Tommi Mäkinen, Sinuhe Wallinheimo, Hanna-Maari Latvala ja Matti Heikkinen.

Jyväskylä on nostanut liikunnan ja urheilun yhdeksi kärkiteemakseen kaupunkistrategiassa ja markkinoinnissa, ja tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat tätä valintaa. Hippoksen tulevan liikunta- ja urheilukeskittymän myötä liikunnan ja urheilun merkitys kaupungin imagossa vahvistuu entisestään.

Lisätietoja:
Ari Karimäki, Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikunta, palvelujohtaja, p. 0500 543 654.
Aila Ahonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sport Business School, p. 050-592 1143

Takaisin